fbpx
 2023 Yılında Kaç Kişi Green Card Aldı?

2023 Yılında Kaç Kişi Green Card Aldı?

Amerika’ya daimi göçmenlik yapmak isteyen kişilerin merak ettiği sorulardan birisi yıllık olarak kaç kişinin Green Card aldığı olmakta.  

Yapılan sürekli oturum izni başvurularında doğal olarak pek çok insan yıllık kaç kişiye Green Card verilir ya da Türkiye’den kaç kişi Green Card aldı gibi sorular sormakta.

Bu yazımızda araştırmalar ve resmi veriler ışığında geçmişten günümüze daimi ikametgah ve EB-3 vizesi istatistikleri konusuna değineceğiz. Böylelik siz de akraba ya da sponsorluk yoluyla Green Card almak istediğinizde yıllık ve aylık tablolar üzerinden bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Her Yıl Kaç Kişi Green Card Alıyor?

Her yıl yaklaşık olarak bir milyon kişi akrabaları, sponsor işverenler, çekiliş ya da diğer istisnai durumlarla Amerika’da sürekli oturum hakkı kazanmaktadır. Bu kişilerin çok büyük bir çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden göç eden kişilerdir.

Ülke bazında bahsetmek gerekirse sırasıyla Meksika, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları 2022 – 2023 yılında en çok Green Card alan kişiler olmuştur.

20101.4 Milyon
20111.6 Milyon
20121.3 Milyon
2013990 Bin
20141.2 Milyon
20151.5 Milyon
20161.18 Milyon
20171.13 Milyon
20181.1 Milyon
20191.03 Milyon
2020710 Bin
2021740 Bin
20221.01 Milyon
2010 – 2022 Arasında Yıllık Verilen Daimi İkametgah İzni Sayısı

Veriler statista.com üzerinden alınmıştır.

Tabloda göreceğiniz üzere 2019 yılına kadar 1 milyonun altına inmeyen yıllık sürekli oturum izni alan kişi sayısı 2020 yılında sert bir düşüş görmüş ve aynı trend 2021 yılında da devam etmiştir.

2022 – 2023 arasında ise dünya genelinde toplam 1 milyon 18 bin kişi Green Card ile Amerika’da daimi ikametgah hakkı elde etmiştir.

ABD Göçmenlik Hizmetleri Ekim ayında başlayan ve sonraki senenin Eylül ayında sonlanan Mali Yıl hesabına göre tarihlendirme yapmaktadır.

2020 ve 2021 yıllarında seyahat kısıtlamaları ve sağlık endişeleri nedeniyle dünya genelinde ülkeler arası seyahatlerin azalması dikkate alındığı zaman, daimi göçmenlik başvurusu yapan kişilerin bu iki yıl için düşük olmasının COVID-19 salgınıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan salgın tehlikesinin geçmiş iki yıla nazaran önemli ölçüde azalması ve hükümetlerin de seyahat kısıtlaması gibi tedbirlerde daha esnek davranması ile Birleşik Devletler’e olan göçlerin salgın öncesi sayılara ulaşacağı ve hatta ortalamanın da üzerine çıkacağı öngörülmektedir.

Akrabalık ve Sponsorluk ile 2023 Green Card İstatistikleri

2022 – 2023 yılları arasında alınan 1 milyon 18 bin 4 Green Card içinde 428 bin 581 ile %42’si birinci dereceden akrabalık, 165 bin 642 kişi ile %16 kadarı önceliğine göre (Preference) akrabalık, 270 bin 206 kişiyle %26’sı istihdam temelli olarak alınan sürekli oturum izni olmuştur.

Geriye kalan yüzde ise istisnai durumlar ve sığınma yoluyla elde edilmiştir.

2022 – 2023 Yılında Kaç Kişi Green Card Aldı?

Açıklanan verilere göre 2022 federal mali yılında Green Card alımları bize nasıl veriler gösteriyor inceleyelim.

Öncelikle belirtmek gerekir ki 2022 mali yılının dördüncü ve son çeyreği verileri henüz tamamlanmadığı için paylaşılmamıştır. Bu nedenle şimdiye kadar ilk üç çeyrekteki verilere göz atacağız.

BölgeToplam1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. Çeyrek
     
Tüm Bölgeler Toplamı1.018.004229.575222.225280.595285.609
Afrika87.69619.05218.18525.99624.463
Asya401.22481.89174.927111.769132.637
Avrupa78.58818.40517.68721.92920.567
Kuzey Amerika333.06481.97482.97287.74280.376
Avustralya6.0961.4331.3841.6881.591
Güney Amerika95.96923.19323.82627.06721.883
Bilinmeyen15.3673.6273.2444.4044.092
2022 – 2023 Yılında Green Card Alan Kişilerin Bölgesel Dağılımı

Veriler travel.state.gov ve dhs.gov üzerinden alınmıştır.

Tabloda görüldüğü üzere 2022 – 2023 yılında 1 milyon 18 bin 4 kişi Green Card alarak sponsorluk, akrabalık ya da diğer durumlarla Amerika’da daimi göçmenlik hakkı elde etmiş ve ülkeye yerleşmiştir.

Aynı veriler ışığında bu 1 milyon 18 bin 4 kişiden toplamda 553 bin 861 kadarı Amerika’da bulunurken statü değişikliği ile Green Card’a geçiş yapmış ve 464 bin 143 kadarı da ABD’ye ülke dışından yeni göç etmiştir.

Tabloda üzerinde durulması gereken konulardan birisi bölgelere göre daimi göçmenlik izni alım oranlarıdır. Dikkat edilirse Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kapsayan Asya bölgesi birinci, Meksika ve Küba gibi ülkeleri kapsayan Kuzey Amerika ülkeleri ikinci sırada Green Card talebinin yüksek olduğu ülkelerdir.

Öte yandan Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde 80 bine yakın sayıda Green Card alan kişi olmuştur.

Bunun bizler için önemli avantajı başvurularda bölgelere göre yoğunluklar nedeniyle oluşturulan bekleme listelerinde Asya ve Kuzey Amerika ülkelerine nazaran işlemlerimizin daha hızlı ilerleyebilmesidir.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri her ay göçmenlik başvurusu yapan kişilerin ülke esasına dayanarak yoğunluğuna göre başvuruları hemen kabul etme ya da bir bekleme listesine alıp öncelik tarihine göre işleme alma ve sonuçlandırma hakkına sahiptir.

Avrupa bölgesindeki talebin düşüklüğü, bu nedenle, Türkiye’den yapılacak başvurularda bir bekleme listesine alınma ihtimalinin Asya ya da Kuzey Amerika ülkelerinden yapılan başvurulara kıyasla daha az olduğunu göstermektedir.

Bekleme listeleri ve öncelik tarihi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için Green Card öncelik tarihi konusundaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Türkiye’den Kaç Kişi Green Card Aldı?

2022 – 2023 yılında Türkiye’den Green Card alan kişi sayısı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

ÜlkeToplamStatü DeğişikliğiYeni Gelen
Türkiye699050591931

Veriler travel.state.gov ve dhs.gov üzerinden alınmıştır.

Tabloda belirtildiği üzere 2022 mali yılında açıklanan verilere göre 6990 kişi Türkiye’den Green Card almıştır. Statü değişikliğine dair veriler Türkiye üzerinden göçmen olmayan vizelerle Amerika’ya gelip daha sonra ABD’de sürekli oturum izni alan kişilerdir.

Akrabalık ve sponsorluk yoluyla Green Card alan kişi sayılarını incelediğimize göre artık EB3 vizesi ile Amerika’da iş garantisiyle daimi ikametgah alan kişiler konusunda paylaşılan verileri inceleyebiliriz.

2022 – 2023 Yılında EB3 Vizesi Alan Kişi Sayıları

Aşağıdaki tablo 2022 mali yılında şimdiye dek paylaşılan verilerle dünya genelinde EB3 vizesi alan toplam kişi sayısını göstermektedir.

İstihdam Temelli Göçmenlik KategorisiToplamStatü DeğişikliğiYeni Gelen
EB-3 Üçüncü İstihdam Temelli Göçmenlik Kategorisi79.34549.24630.099

Veriler travel.state.gov ve dhs.gov üzerinden alınmıştır.

2022 – 2023 yılında EB3 vizesi ile Amerika’da bir sponsor işveren ile daimi ikametgah hakkı kazanan kişilerin sayısı 70 bin 345 kişidir.

Tabloda görüldüğü üzere sponsor işveren ile Green Card almak için EB3 vizesi üzerinden başvuru yapan kişilerin 35 bin kadarı halihazırda Amerika’da F1 öğrenci vizesi ya da H1B çalışma vizesi gibi göçmen olmayan vizelerle bulunan kişilerin daimi ikametgah için yaptığı statü değişikliği ile olmuştur.

Toplam sayının 30 bin 99 kadarı ise Amerika’da istihdam yoluyla yeni bir hayata başlayan kişilerdir.

EB3 Niteliksiz İşçi Kategorisi ile Amerika’ya Gelen Kişi Sayıları

Her yıl yaklaşık olarak 10 bin kişilik bir kontenjan ayrılan, eğitim ve iş deneyimi şartı aranmayan EB3 Diğer İşçiler ya da Niteliksiz İşçiler kategorisinde 2022 mali yılında verilen sürekli oturum izni sayısı şimdiye dek açıklanan verilere göre 4633 olmuştur.

Aşağıdaki tablo bölgelere göre EB3 Vizesi ile işe başlayan ve sürekli oturum hakkı elde eden kişilerin bölgelere göre dağılımını göstermektedir.

Afrika591
Asya4238
Avrupa789
Kuzey Amerika1882
Okyanusya (Avustralya)3
Güney Amerika1391
Genel Toplam8894
2022 – 2023 Yılı EB-3 Diğer Çalışanlar Kategorisi Bölgesel Sürekli Oturum Hakkı Alan Kişiler Dağılımı

Veriler travel.state.gov üzerinden alınmıştır.

Tablo üzerinde de anlaşıldığı gibi niteliksiz çalışan olarak sponsor işveren yoluyla Amerika’da çalışmak ve daimi ikametgah almak için gelen kişilerin büyük çoğunluğu Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinden olmuştur.

Avustralya ve diğer Okyanusya ülkelerinde herhangi bir EB3 vizesi talebi görülmemişken Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa bölgesinden EB3 vizesi alan kişi sayısı 557 kişidir.

Veriler açıkça göstermektedir ki Avrupa bölgesinden EB3 vizesi için yapılan talepler diğer bölgelere nazaran oldukça düşüktür. Bunun Türkiye’den başvuru yapan kişiler için oldukça büyük bir avantajı bulunmakta.

Bu avantajı anlayabilmek için öncelikle ülkelere göre EB3 Diğer İşçiler kategorisiyle 2022 – 2023 yılında alınan sürekli oturum izni oranlarına bakalım.

Meksika1379
Filipinler528
Polonya199
Arnavutluk113
Türkiye39
2022 – 2023 Yılında EB-3 Diğer Çalışanlar Kategorisi ile Sürekli Oturum Hakkı Ülkesel Dağılımı

Veriler travel.state.gov üzerinden alınmıştır.

Tablonun bize verdiği sayılara bakarak yıllık bazda bazı ülkelerden bin kişiye yaklaşan sayılarda insanın eğitim ve iş deneyimi olmadan Amerika’da işleri hazır olarak sürekli oturum izni sahibi olduğu görülmektedir.

2022 mali yılı içinde Meksika ve Filipinler’den gelen kişiler EB3 vizesi ile Amerika’da yeni bir hayata başlamada ön sıralarda yer almıştır. Öte yandan Avrupa bölgesini ele aldığımızda 152 kişi ile Polonya en çok EB3 vizesi alınan ülke olup ikinci sırada 109 kişiyle Arnavutluk gelmektedir.

Aynı veriler ışığında Türkiye’den ise yalnızca 5 kişinin, 2022 mali yılı içinde, EB3 vizesi ile Amerika’daki yeni hayatına adım attığı görülmekte.

2022 2023 EB3 Vizesi ile Green Card Alan Kişi Sayıları

Ekim 2022 yılında başlayan 2023 federal mali yılı vize verileri bize ülkeler özelinde kaç kişinin hangi kategori üzerinden oturum izni aldığını göstermektedir.

Veriler üzerinden hazırladığımız tablolar ile EB3 vizesi ile sponsor işveren yoluyla Amerika’da çalışma ve daimi ikametgah alma fırsatını kullanan kişilerin sayısı üzerine önemli sonuçlar çıkarılabilir.

Aşağıdaki tablo aylık olarak 2023 mali yılında EB3 niteliksiz işçi kategorisiyle herhangi bir eğitim ve iş deneyimi şartı aranmayan istihdamlar için Amerika’da sponsor yoluyla kaç kişinin sürekli oturum izni aldığını göstermektedir.

Tablo üzerinde Türkiye ve en çok daimi ikametgah izni almış olan bazı diğer ülke vatandaşları arasındaki sayısal fark görülebilir.

Ekim 2022Meksika 77
Türkiye 2
Kasım 2022Meksika 165
Türkiye 5
Aralık 2022Meksika 253
Güney Kore 80
Arnavutluk 23
Türkiye 1
Ocak 2023Kamboçya 35
Filipinler 20
Vietnam 26
Türkiye 4
2022 Mali Yılında EB-3 Diğer Çalışanlar Kategorisi ile Sürekli Oturum Hakkı Ülkesel Dağılımı

Veriler travel.state.gov aylık göçmenlik istatistiği üzerinden alınmıştır.

Görüldüğü üzere özellikle Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinden EB3 vizesi için yoğun bir talep bulunmaktadır. Öyle ki bazı aylarda tek bir ülkeden 250’ye yakın kişi Amerika’daki yeni hayatına başlamaktadır.

EB-3 Vizesi Verilere Bize Ne Gösteriyor?

Sonuç olarak araştırma yazımızın verdiği sayıları dikkate alarak EB3 vizesi ile dünya genelinde aylık 250’ye varan sayıda kişi sadece bir ülkeden kabul alıp Amerika’da sponsor işveren yoluyla çalışma fırsatı elde etmekte.

Türkiye özelinde konuşmak gerekirse, EB3 vizesinin diğer istihdam temelli göçmenlik seçeneklerine göre çok daha az şart ile alınabilmesine ragmen pek fazla tanınmayan bir avantaj olduğu ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan bu durum, Türkiye’den EB3 vizesi almak isteyen kişiler için oldukça büyük bir avantajdır. Çünkü başvuruların yoğun olduğu ülkelerde, başvuruların işleme alınma ve onaylanma süreleri bir bekleme listesine alınarak öncelik tarihlerine göre kişiler sıralandırılmakta.

Türkiye ise Avrupa bölgesinde olması ve ülke içinde de başvuruların az olmasının nedeniyle bir bekleme listesine alınma ihtimali diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde EB3 ile Amerika’da çalışma ve sürekli oturum alma fırsatı yakalamış olursunuz.

Daimi ikametgah programlarında hükümetin politikası tek bir bölge ve ülkeden kişilerin yoğun bir şekilde Amerika’ya göç etmesi yerine ülkede etnik çeşitliliğin homojen dağılımını sağlamak adına her ülke ve bölgeden belirli oranlarda kişilerin alınmasıdır.

Bu nedenle Türkiye, Avrupa bölgesinden ve ülkenin kendisinden EB3 için başvuran kişi sayısının azlığı nedeniyle Amerika’da çalışmak ve yaşamak isteyen kişiler için öne çıkan bir avantajdır.

İstihdam temelli Green Card almak için önünüzdeki en zor adım sponsor işveren bulmaktır. Şimdi websitemize kaydolun ve sizler için anlaşma sağladığımız sponsor işverenler ile yeni maceranızın ilk adımını atın.

subscribe pattern
subscribe pattern

EB-3 Vizesiyle Amerika’da Yeni bir Yaşama Hazır mısınız?

Şimdi kayıt olarak uygunluğunuzu test edin!

WhatsApp
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?