fbpx
 Green Card Vize Bülteni Nedir? – Visa Bulletin Rehberi

Green Card Vize Bülteni Nedir? – Visa Bulletin Rehberi

EB-3 İstihdam Temelli Green Card başvuru sürecinde dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi öncelik tarihiniz (Priority Date) olmalıdır. Size verilen belge üzerinde göreceğiniz bu tarih, başvuru yaptığınız ülke ve vize kategorisine göre değişiklik gösterecektir.   

EB-3 Sponsor Firma ile Green Card programı için öncelik tarihi PERM İşgücü Sertifikası başvurusu (ETA 9098 Form) işvereniniz tarafından dosyalanıp ABD Çalışma Bakanlığı tarafına ulaştırıldığı zaman, 180 gün geçerli olmak üzere, belirlenecektir.  

PERM süreci, İstihdam Temelli Green Card almanın ilk adımını oluşturur ve sponsor işvereniniz tarafından başlatılır.

PERM süreci hakkında daha fazla bilgi alabilmek için ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz. 

Bu yazımızda işveren sponsorluğunda istihdam temelli Green Card alırken dikkat etmeniz gereken noktalardan Priority Date nedir bahsedecek ve örnekler üzerinden süreci anlamanıza yardımcı olacağız. 

Priority Date (Öncelik Tarihi) Nedir? 

Bir federal mali yılda (Ekim ayında başlar bir sonraki yılın Eylül ayında tamamlanır) her göçmenlik kategorisi için sınırlı sayıda göçmen vizesi bulunmaktadır. Eğer bir kategoride çok fazla başvuru olursa bunlar işleme alınmak üzere öncelik tarihlerine göre sıralandırılır.  

EB-1, EB-2 ve EB-3 tercih kategorilerinde Çin ve Hindistan gibi yoğun başvuruların olduğu ülkelerde sürekli bir bekleme listesi görülmektedir. 

Bunun yanı sıra diğer ülkelerden yapılan başvurularda da yoğunluk yaşandığı dönemler olabilmektedir. Bu durumda da başvurular öncelik tarihleri baz alınarak sırayla işleme konulmaktadır. 

Öncelik tarihi bir kişinin göçmen vizesi alma sırasındaki yerini belirler. Bu tarih, PERM İşgücü Sertifikası ile yapılan İstihdam Temelli Green Card başvurularında sertifikanın verilme tarihi üzerinden ve sertifika gerektirmeyen başvurularda ise ilgili göçmen vizesi dilekçesinin verildiği tarih üzerinden belirlenir. 

Öncelik tarihinin belirlenmesinde sabit bir değişim yoktur. Her ay, önceki aylarda belirlenen tarihlerden daha önce, daha sonra bir tarih belirlenebildiği gibi tarih değişmeye de bilir. 

İstihdam Temelli Green Card Öncelik Tarihi Ne için Kullanılır? 

I-485 ile Statü Değişikliği başvurunuzu yaparken öncelik tarihine dikkat etmeniz gerekir. Aksi halde yaptığınız başvuru reddedilecektir. Başvurunuzu yapmak için uygun olup olmadığınızı ise USCIS Visa Bulletin (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Vize Bülteni) üzerinden öğrenebilirsiniz.  

İşveren sponsorluğu ile Amerika’da çalışmak için başvuru kabul tarihlerini öğrenmek istiyorsanız Visa Bulletin sayfasında aşağı doğru inerek “Employment Based Preferences” kısmını bulun. Bu kısım Türkçe olarak İstihdam Temelli Green Card işlemleri için tarihleri göstermektedir.  

Final Action Dates for Employment-Based Preference Cases 

Aynı başlık altında “Final Action Dates for Employment-Based Preference Cases” kısmına göz atın. Buradaki tablo bize İstihdam Temelli Başvurularda Son İşlem Tarihini (Final Action Date) gösterecektir. 

EB-3 İstihdam Bazlı Green Card programı 3. tercih kategorisi olduğu için (3rd) tabloda bu kısma bakmamız gerekiyor.  

Ancak önemli bir not olarak EB-3 içerisinde nitelikli ve profesyonel çalışanlar dışında niteliksiz çalışanlar için 10 bin kişilik ayrı bir kota bulunmaktadır. Eğer yapacağımız başvuru bu türde ise “Other Workers” kısmına bakmamız gerekir.  

Final Action Date, ilgili ülke ve kategori için Green Card verilecek tarihi belirtir. 

Tablonun sol tarafında İstihdam Temelli Program Kategorileri (1st, 2nd,3rd) bulunmaktadır. Hemen yanında ise All Chargeability Areas Except Those Listed (Listelenen Ülkeler Dışındaki Bölgelerin Durumu) ve bazı ülkeler yer almaktadır.  

Burada bazı İstihdam Temelli programlar ve karşılık gelen ülkeler için “C” ibaresini göreceksiniz. Bu ibare Current yani Mevcut, kelimesini simgeler. Bu da bize tabloda karşılık gelen ülke ve başvuru kategorisi için sayfayı ziyaret ettiğiniz tarihte başvurulara açık olduğunu gösterir. Bu sayede kriterleri karşılayan kişiler I-485 Statü Değişikliği başvurusunu hemen yapabilirler. 

Öte yandan bazı durumlarda “C” ibaresi yerine tabloda bir tarih verildiğini görebilirsiniz.  

green card final action nedir

Örneğin yukarıdaki tablo 2023 Mart ayı Final Action tarihlerini göstermektedir. Burada “Other Workers” kısmına göz atarsak bazı ülkeler için tarihler verildiğini ve “All Chargeability Areas Except Those Listed” kısmında ise 01JAN20 (1 Ocak 2020) tarihini görebiliriz. Tabloda gördüğümüz bu tarih, bu kategorideki EB-3 Green Card başvurularının tamamlandığını gösterir. 

Dates for Filing of Employment-Based Visa Applications 

Sayfada biraz daha aşağıya bakarsanız “Dates for Filing of Employment-Based Vısa Applıcatıons” başlığı altında bir başka tablo daha göreceksiniz.  

Bu tablo İstihdama Dayalı Vize Başvurularının Yapılacağı Tarihleri göstermektedir. Eğer sizin öncelik tarihiniz tablodaki tarihten önceyse ya da tabloda “C” ifadesi görüyorsanız İstihdam Temelli Göçmenlik başvurunuzu yapabilirsiniz.  

green card dates of filing nedir

Final Action Dates ve Dates of Filing aylık olarak güncellenmektedir. Tarihler ileriye ya da geriye doğru değişebilir. Bu nedenle düzenli olarak USCIS Visa Bulletin sayfasını kontrol etmek, güncel tarihleri öğrenebilmek adına önemlidir. 

Green Card Priority Date Nasıl Belirleniyor? 

USCIS Visa Bulletin nasıl okunur ve hangi tarihleri dikkate almalıyız bahsettiğimize göre Öncelik Tarihinin nasıl değiştiği konusuna bir göz atalım.  

İlk olarak belirtmek gerekiyor ki öncelik tarhinin her ay nasıl olacağına ya da bir ay için Priority Date belirlenip belirlenmeyeceği kesin değildir. Yazımızda bahsettiğimiz üzere Priority Date belirlenirken yapılan başvuruların ülkelere ve vize türlerine göre yoğunluğu esas alınmaktadır.  

Bu nedenle bir ay başvuru sayısı az olduğu için Visa Bulletin sayfasında İstihdam Temelli Göçmenlik ya da diğer göçmenlik programları için “C” ibaresi görürken, bir sonraki ayda Priority Date belirlenmiş olabilir.  

Geçmiş dönemlerde Visa Bulletin üzerinde süreç nasıl işlemiş inceleyelim.  

Aşağıdaki tablo 2017 yılında Other Workers Final Action (EB-3 Vasıfsız İşçi Kategorisi) için belirlenmiş Priority Date tablosudur. 

TarihÖncelik Tarihi
Ekim 2017 
Kasım 2017 
Aralık 2017 
Ocak 2018 
Şubat 2018 
Mart 2018 
Nisan 2018 
Mayıs 2018 
Haziran 2018 
Temmuz 2018 
Ağustos 2018 
Eylül 2018 01 Kasım 16 

Tablonun neden October (Ekim) ayı ile başladığını merak edebilirsiniz. Vize ve Green Card takvimleri Federal Mali Yıl (Fiscal Year) esasına göre düzenlenmektedir. Federal Mali Yıl, her yıl 1 Ekim ayında başlamakta ve diğer yılın 30 Eylül ayında sonlanmaktadır. 

Eğer tabloyu incelersek mali yıl boyunca yapılan başvurular son aya kadar doğrudan kabul edilirken, eylül ayı için bir Priority Date belirlenmiştir.  

Bunun anlamı örneğin size ait olan I-140 Yabancı Çalışanlar için Göçmenlik Dilekçesindeki öncelik tarihiniz 1 Kasım 2016 tarihinden önceyse başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu tarihten sonra ise gelecek aylardaki öncelik tarihlerini beklemeniz gerekmektedir. 

Aşağıdaki tablo ise bize aynı EB3 vasıfsız işçi kategorisinde (Other Workers) 2018 mali yılının ardı ardına gelen iki ayını göstermektedir. 

TarihÖncelik Tarihi
Ağustos 2019 01 Temmuz 16 
Eylül 2019 01 Temmuz 16 

Burada karşımıza çıkan durum, iki ay üst üste 1 Temmuz 2016 öncelik tarihli başvuruların kabul edilmesi olmuştur. Görüldüğü üzere Ağustos ayında Temmuz 2016 öncesindeki başvuruların kabul edilmesi bir sonraki ayda düzenli ilerleyip Ağustos 2016’ya geçmesi anlamına gelmemektedir. 

TarihÖncelik Tarihi
Ekim 2019 
Kasım 2019 
Aralık 2019 
Ocak 2020 
Şubat 2020 
Mart 2020 01 Ocak 17 
Nisan 2020 01 Ocak 17 
Mayıs 2020 01 Ocak 17 
Haziran 2020 08 Kasım 17 
Temmuz 2020 15 Nisan 18 
Ağustos 2020 01 Nisan 19 
Eylül 2020 01 Nisan 19 

2019 yılına ait yukarıdaki EB-3 niteliksiz işçi kategorisi Visa Bulletin tablosunda ise mali yıl başından ocak ayına kadar Current (C) durumunda olduğu için başvurular doğrudan alınırken ilerleyen aylarda yoğunluk yaşanmış ve öncelik tarihlerine göre işlemler alınmaya başlanmıştır. 

Bir not olarak her mali yılda belirli aylarda Priority Date belirleneceğine dair bir kesinlik yoktur. Örneğin 2020 mali yılı boyunca tüm başvurular C ibaresiyle doğrudan işleme alınmıştır. 

Peki 2023 Yılında USCIS Visa Bulletin Tabloları Bize Ne Tür Veriler Sağlıyor? 

Güncel olarak USCIS priority date konusunda bu mali yıl içinde nasıl bir yol izlemiş inceleyelim.

TarihÖncelik Tarihi
Ekim 2022 08 Eylül 22 
Kasım 2022 08 Eylül 22 
Aralık 2022 08 Eylül 22 
Ocak 2023 08 Eylül 22 
Şubat 2023 01 Şubat 20 
Mart 2023 01 Ocak 20 

Bu yazının yazıldığı Mart 2023 tarihinde 2022 mali yılı içerisinde bulunmaktayız. Tabloya dikkat edersek mali yıl başlangıcı olan ekim ayında EB-3 Other Workers (İstihdam Temelli Göçmenlik 3. Kategori Vasıfsız İşçiler) için 8 Eylül 2022 ve öncesi Priority Date belirlenmiş başvurular kabul edilirken, Şubat 2023 tarihinde Priority Date geriye doğru gidip 2020 yılının Şubat ayı olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde mart ayında da bir ay daha geriye atarak Ocak 2020 ve öncesi Priority Date tarihli başvurular alınmıştır. 

Geleceğe dönük olarak kesin bir şekilde ne zaman Visa Bulletin üzerinde Current statüsünü göreceğimizi belirlemek zor ancak sektördeki geçmiş yıllara ait deneyimler ve bu yıl için başvuru yoğunluklarına bakarak Ekim ayında Current statüsü görme ihtimalimizin olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak Green Card öncelik sırası konulu yazımızdan çıkan verilere göre USCIS Vize Bülteninde tarihlendirmeler belirli bir düzen içinde ilerlememektedir. Başvurular bazı dönemlerde hemen kabul edilebildiği gibi bazı dönemlerde bir kaç yıl geriye ya da ileriye doğru değişebilmektedir. Güncel olarak takip edebilmek için USCIS Visa Bulletin sayfasını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Eğer EB-3 vizesi ile Amerika’ya işçi olarak nasıl gidilir ve Priority Date sizi nasıl etkiler daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıca bakınız: Green Card Hakkında Merak Edilenler

Öncelikli Tarihim Vize Bülteninde Listelenen Dates of Filing Tarihinden Önceyse, Bu Statü Değişikliği İçin Başvuru Yapabilirim Anlamına mı Geliyor? 

Her ay USCIS Vize Bülteninin yayınlanmasıyla birlikte USCIS, dosyalama çizelgesine ilişkin tarihlere göre statü değişikliği başvurularını kabul edip etmeyeceklerini belirleyecektir. Bu nedenle başvuru yapmak için Dates for Filing kısmındaki tarihi esas almadan önce kontrol etmek gerekir. 

Herhangi bir ayda, USCIS “Dates for Filing” yerine “Final Action Dates” çizelgesini kullanmaya karar verebilir. Bu nedenle, “Dates of Filing” tarihlerini kullanarak bir statü değişikliği başvurusu yapmak için, öncelikli tarihinizin yalnızca tabloda listelenen tarihten önce olması yeterli değildir, aynı zamanda USCIS, o ay “Dates of Filing” tablosuna göre Statü Değişikliği başvurularını kabul edeceğini belirtmelidir. 

Statü Değişikliği Başvurumu Dates of Filing Tablosunu Esas Alarak Daha Erken Dosyalarsam, Green Card’ımın Daha Erken Verileceği Anlamına mı Geliyor? 

Hayır. Statü Değişikliği başvurusunu Dates for Filing tablosundaki tarih ile daha erken dosyalayabilseniz de, öncelikli tarihiniz Vize Bülteninde listelenen Final Action Dates tablosundaki tarihten önce olana kadar Green Card başvurusu tamamlanamaz. 

Dates for Filing Kullanarak Statü Değişikliği Başvurusu Yapabilmek İçin I-140 Dilekçemin Onaylanması mı Gerekiyor? 

Hayır. I-140 dilekçesi ile Statü Değişikliği başvurusu eş zamanlı olarak dosyalanabilmektedir.   

Eski İşverenim Tarafından Onaylanmış Bir I-140 Başvurum Var. Bunu, Dates For Filing Tablosuna Göre Statü Değişikliği Başvurusunda Bulunmak İçin Kullanabilir miyim? 

Hayır. Statü değişikliği başvurusu, ancak I-140 dilekçesini veren sponsor işvereniniz, onaydan sonra sizi tam zamanlı olarak istihdam etmeyi planlıyorsa yapılabilir.  

Dates For Filing Tablosuna Göre Statü Değişikliği Başvurusu Yapmanın Avantajı Nedir? 

Yapacağınız erken başvuru sayesinde siz ve aileniz, Statü Değişikliği başvuru sürecinin bir parçası olarak çalışma izni ve şartlı seyahat belgelerini Green Card süreci tamamlanmadan önce elde edip kullanabilirsiniz.

   

subscribe pattern
subscribe pattern

EB-3 Vizesiyle Amerika’da Yeni bir Yaşama Hazır mısınız?

Şimdi kayıt olarak uygunluğunuzu test edin!

WhatsApp
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?