fbpx
 Green Card Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken 8 Engel

Green Card Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken 8 Engel

Amerika’da daimi göçmen olarak yaşayabilmek için gerekli olan Green Card başvurusu, kendi içinde çeşitli aşamalara sahip olan ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.

Halihazırda Amerika’da göçmen olmayan bir vizeden Green Card’a geçişte bulunurken yapılan başvurularda kullanılan Form I-485 ve kendi ülkenizden yapacağınız, konsolosluk süreçleri üzerinden ilerleyen başvurularda DS-260, cevaplamanız gereken pek çok maddeyi içerir.

Yapacağınız başvuruların size sponsor olan aile bireyleri ya da işveren tarafından tamamlanması gereken aşamaları geçtikten sonra detayların doğruluğunun oldukça önemli olduğu başvuru formları karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazımızda Green Card’a geçiş yapmak ya da kendi ülkesinden Green Card başvurusu yapmak isteyenlerin önünde engel olabilecek konulara değineceğiz. Bu sayede başvuru sürecinde karşınıza çıkacak problemlere hazırlık yapabilir, gerekli durumlarda göçmenlik avukatınız ile görüşebilirsiniz.

Green Card Başvurusu Neden Reddedilir öğrenmek için ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

I-485 ve DS-260 Başvurusunda Karşınıza Çıkacak Kabul Edilemezlik Konuları

Amerika’da Statü Değişikliği ile Green Card almak ya da Türkiye’den Green Card başvurusu yapmak istediğinizde yasalara göre kabul edilemezlik şartlarına sahip olan kişilerin Green Card almasına izin verilmez.

Bu kurallar Amerika Birleşik Devletleri Göç ve Vatandaşlık Kanunu (Immigration and Nationality Act) ile belirlenmektedir.

Aşağıda verilen bilgiler I-485 ve DS-260 başvuru formları üzerinde size yöneltilecek sorulardan derlenmiştir.

Kabul edilemezlik kategorilerini temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Sağlık Konuları – Kişinin Sağlık Problemleri Toplumu Etkileyebilir
 • Suç Faaliyetleri – Geçmiş Suç Kayıtları Toplum Güvenliğini Tehdit Eder
 • Ulusal Güvenlik Tehdidi – Şüphe ya da Kanıtlar Ulusal Güvenlik için Risk Oluşturur
 • Public Charge – Kişi Finansal Olarak Amerika’da Hayatını Sürdüremez
 • İşgücü Sertifikası Sorunları – Sponsor İşverenin Tamamlaması Gereken Sertifika Sorunları
 • Dolandırıcılık ve Yanıltıcı Beyan – Ülkeye Giriş Yapmak için Art Niyetli Eylemler
 • Geçmiş Sınır Dışı Edilme Durumları – Amerika’dan Herhangi Bir Nedenle Deport Edilmek
 • Amerika’da Yasadışı Bulunma – Ülkede Kaçak Olarak Bulunma

Yukarıda temel olarak bahsettiğimiz bu kurallar dışında yazımızın devamında bahsedeceğimiz farklı kabul edilemezlik durumları da vardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu sayılan maddelerden bazıları için feragat yani muaf tutulma başvurusu yapılabilir.

Bazı durumlarda da, istisnalar yasada özellikle belirtilmiştir bu nedenle feragat başvurusu yapılmadan da kabul edilemezlik sorunu aşılabilmekte. Örneğin, bu eylemlerin uygulanması için şiddete maruz bırakılmak ya da reşit olmamak gibi istisnalar yer alır.

Şimdi Green Card başvurusuna engel olabilecek bu konuların her birini detaylarıyla inceleyelim.

Green Card Alırken Engel Olabilecek Konular

Green Card başvurusu yapıldığında aşağıdaki nedenlerden bir ya da birkaçı sahip olmak ülkede daimi göçmen olarak bulunmanın riskli görüleceğinden dolayı kabul edilmeyecektir.

Bu durumlardan bazıları için istisnai şartlar bulunsa da aralarındaki ciddi suç teşkil eden ya da büyük güvenlik riski potansiyeli olan konular için kabul edilemezlik şartları nettir.

Sağlık Nedeniyle Oluşan Kabul Edilemezlik Durumları

Toplum sağlığını tehlikeye atacağı düşünülerek başvuruların kabul edilmediği durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Bulaşıcı Hastalıklar

Şankroid, belsoğukluğu, inguinal granülom, bulaşıcı cüzzam, lenfogranüloma venereum, bulaşıcı frengi, aktif tüberküloz hastalıkları kamu sağlığı açısından bulaşıcı olduğu için riskli görülmektedir.

Yapılmış Olması Zorunlu Aşılar

Bazı hastalıklara karşı gerekli aşıları yapılmamış olan Green Card başvuru sahipleri kabul edilemez olarak görülebilmektedir.

Bu aşılar bazıları özellikle yasal olarak zorunlu tutulurken, yasa ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi’ne (Advisory Committee for Immunization Practices) ek aşılar zorunlu tutma yetkisi vermektedir.

Daha fazlası için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (İngilizce) sitesini ziyaret ederek güncel bilgi alabilirsiniz.

Fiziksel ve Zihinsel Bozukluklar

Fiziksel veya zihinsel bir bozukluğu olan, geçmişte zararlı davranışlar sergileyen veya yeniden ortaya çıkması muhtemel olan kişiler kabul edilemez olarak görülebilir.

Yasa üzerinde belirtildiği şekliyle zararlı davranış, kişi veya çevreye tehdit oluşturan veya oluşturmuş olan davranıştır. Bu konuda herhangi bir belirli örnekler verilmemektedir ancak genel anlamıyla bir kişi, fiziksel veya zihinsel bir bozukluğa sahipse ve bozuklukla ilişkili davranış, kişi veya diğerlerinin mülkü, güvenliği veya refahı için tehdit oluşturabilir veya geçmişte tehdit oluşturmuş ve muhtemelen yeniden ortaya çıkabilirse riskli görülmektedir.

Bu kriterin değerlendirilmesinde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) web sitesinde yayınlanan Zihinsel Sağlık talimatları (İngilizce) üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili içeriği ziyaret edebilirsiniz.

Burada özellikle belirtmek gerekir ki topluma ya da kişinin kendisine zarar vermesine neden olmayan zihinsel ve fiziksel problemler kabul edilemezlik şartları içerisinde yer almamaktadır.

Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı

Uyuşturucu bağımlısı veya madde kullanımı sorunu olanlar, Green Card alırken engellenebilirler. Kontrollü Maddeler Yasası’nda belirtilen herhangi bir maddeye karşı kötüye kullanımı veya bağımlılığı olan kişiler bu kategoride değerlendirilmektedir.

Suç Nedeniyle Kabul Edilemezlik Durumları

Aşağıda belirtilen suçların tespit ya da beyan edilmesi durumunda yapılan Green Card’a geçiş başvuruları ya da alma talepleri kabul edilmeyecektir.

Ahlaki Bozukluk Suçları

Ahlak bozukluğu içeren suçlar. Federal kanunda net çizgilerle tanımlanmayan, ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mahkemelerin genellikle kötü, iğrenç veya ahlaka aykırı olan ve kişiler veya toplum arasındaki kabul edilmiş ahlaki kurallara ve sorumluluklara aykırı olan eylemler olarak tanımlamıştır.

Terimin karmaşık anlamı ve bir kişinin bir ahlak bozukluğu içeren bir suç işleyip işlemediğini belirlemek için incelenmesi gereken çeşitli yasalar nedeniyle, bu konudaki şüpheleriniz için bir göçmenlik avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

Uyuşturucu Madde Suçları

Yasadışı uyuşturucu maddelerle ilgili herhangi bir yasa ihlali, yabancı veya yerli herhangi bir yasaya aykırılık nedeni olabilir. Bu türden geçmişteki işlenilen suçlar başvuru sürecinde önemli engellerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Geçmiş Mahkumiyetler

İki veya daha fazla suça karışan herhangi bir kişi, toplam beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmışsa kabul edilemez olarak görülmektedir.

Uyuşturucu Kaçakçılığı

Göçmenlik memuru, herhangi bir madde ticaretiyle ilgili olarak bir kişinin bilgisi olduğunu veya buna dahil olduğunu düşünüyorsa, bu kişi ABD’ye kabul edilemez. Bu, başkalarına yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı yapmakta yardımcı olan, teşvik eden, ortaklık eden veya işbirliği yapan bireyleri de içerir.

Fuhuş

Bir kişinin Amerika’ya fuhuş yapmak için gelmesi veya vize başvurusundan, statü ayarlama işleminden veya ABD’ye girişten sonraki on yıl içinde fuhuş yapmış olması, kabul edilemezlik nedenleri arasındadır. Bu bölüm, fuhuştan kar elde edenleri de kapsar.

Ticari Amaçlı Kötüye Kullanım

Amerika’ya herhangi bir yasadışı ticari amaçlı kötüye kullanım için gelen kişiler tespit edilmesi durumunda kabul edilemez olarak görülürler. Bazı durumlarda bu fuhuş ile aynı kategori altında değerlendirilmektedir.

Ağır Suç Cezası

Kendi ülkesinde ağır suç işleyen kişiler kabul edilemezlik alabildiği gibi, Amerika’da bulunurken ağır suç işleyen ve ceza muafiyeti talep eden bir kişi, federal mahkemenin suç davasını denetlediği yargı alanına geri dönmeden Amerika’dan ayrılırsa kabul edilemez durumu düşmektedir.

Din Özgürlüğü İhlalleri

Yabancı bir hükümet görevlisinin görev yaptığı süre boyunca din özgürlüğüne ciddi ihlallerde bulunduğunun tespit edilmesi başvuruda kabul edilemezliğe neden olacaktır.

İnsan Ticareti

ABD içinde veya dışında insan ticareti yapmak veya insan ticareti yapan bir kişiye yardım, yataklık veya işbirliği yapan bir kişi kabul edilemez.

Para Aklama

Yasadışı elde edilmiş maddi değerlerin aklanmasıyla ilgili suçlarla ilişkili olduğu tespit edilen ve bu durumda ABD’ye girmeyi amaçlayan kişiler kabul edilemezlik alırlar.

Amerikan Milli Güvenliği Nedeniyle Kabul Edilemezlik

Ulusal güvenlik nedenleriyle kişi; konsolosluk görevlisi, göçmenlik memuru veya göçmenlik hakimi tarafından

 • Casusluk veya sabotaj
 • ABD hükümetini devirme amacı
 • Herhangi bir yasadışı faaliyette bulunma planı
 • Terörist faaliyetlere katılma amacı
 • Terör örgütleri, hükümetler veya bireylerle ilişkisi bulunma
 • Ülkenin politikasına tehdit oluşturma
 • Totaliter bir parti üyesi olma

gibi durumlarla biliniyorsa veya makul nedenlerle bunlardan şüpheleniliyorsa, yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

Public Charge Olasılığı Nedeniyle Kabul Edilemezlik

Bir kişi “Public Charge” olasılığı nedeniyle kabul edilemezlik alabilir. Public Charge içinde değerlendirmek, geçimini sağlamak için kişinin kendi ya da sponsorunun finansal imkanlarının yeterli olmaması ve hayatını devam ettirmek için devlet yardımı almak zorunda kalmasıdır.

Green Card başvurusunda bir kişinin Public Charge taşıma olasılığı, birkaç faktör incelenerek belirlenir. Bunlar genel olarak sağlık, aile durumu, yaş, madii varlıklar, iş geçmişi ve eğitimdir.

Bireyin durumunun toplamını değerlendirdikten sonra, yetkili devlet desteğine bağımlı olma olasılığının yüksek olduğunu belirlerse, o kişi public charge taşıma nedeniyle kabul edilemez olarak görülür.

Çalışma Sertifikası Olmaması Nedeniyle Kabul Edilemezlik

İşgücü Sertifikası ya da Çalışma Sertifikası diyebileceğimiz PERM Labor Certification süreci sponsorunuz tarafından tamamlanması gereken bir süreçtir. Bu süreç içerisinde adım adım izlenmesi gereken aşamalar tamamlanmazsa yapacağınız başvuru sırasında önünüze bir engel olarak çıkacaktır.

Bu nedenle, Amerika’ya Green Card ile girmeyi ve çalışmayı amaçlayan kişiler için sponsor işverenler aşağıdaki iki maddeyi de içeren PERM Çalışma Sertifikasını almış olmalıdır.

 • Kişinin istihdamı, benzer şekilde istihdam edilen ABD çalışanlarının ücretlerini ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemeyecektir.
 • Aynı işi yapmak için yeterli sayıda, nitelikli ve yetenekli Amerikan çalışanı bulunmamaktadır.

Kendi içinde daha pek çok adıma sahip olan bu süreç hakkında daha fazla bilgi almak için PERM Süreci içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Dolandırıcılık veya Yanıltıcı Bilgi Nedeniyle Kabul Edilemezlik

Amerika Birleşik Devletleri’ne, göçmen olmayan bir vize türüyle giriş yapıp, vizenin amacı dışında eylemlerde bulunan kişiler yalan beyanda bulunmak ve ülkeye gelişin kasıtlı yanlış beyanı gibi durumlarla Green Card başvurusunda kabul edilemez olarak görülebilir.

Buna örnek olabilmesi adına örneğin B2 turist vizesiyle Amerika’ya gelen ancak 90 gün geçmeden evlilik yoluyla Green Card başvurusu yapan kişiler sayılabilir. Böylesi bir eylem yetkililer tarafından ülkeye gelme amacının turistik ziyaret olmadığı şeklinde anlaşılacaktır.

Bir diğer örnek ise J-1 vizesi sonrasında iki yıl kuralından feragat etmeden bir işte çalışmaya başlamak gibi ihlaller sayılabilir.

Yasa Dışı Bulunma Nedeniyle Kabul Edilemezlik

Yasa dışı bulunma, Amerika Birleşik Devletleri’ne yasal olarak kabul edilmeden, seyahat belgesi almadan (parole) veya vizeniz için verilen süreden fazla bir zaman Amerika’da bulunduğunuz süredir.

green card alırken dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki durumlardan birisi size etkiliyorsa danışmanınızdan görüş almanızı tavsiye ederiz.

 • Tek bir konaklama sırasında 180 günden fazla ancak bir yıldan az yasadışı ülkede bulunma ve ülkenize iadenin iptali (removal proceedings) başlamadan önce üç yıl içinde tekrar Amerika Birleşik Devletleri’ne girme talebi
 • Tek bir fiziksel bulunma sırasında bir yıldan fazla yasadışı olarak ülkede kaldıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’ne on yıl içinde tekrar giriş yapmaya çalışma
 • Bir veya daha fazla fiziksel yasadışı bulunmanın toplamda bir yıldan fazla olması sonrasında kabul edilmeden veya parole başvurusu olmadan Amerika Birleşik Devletleri’ne yeniden girmeye çalışma kalıcı olarak

Bu durumların istisnaları olsa da, bunlar uygulanmadıkça, yukarıdaki durumlardan dolayı Green Card başvurusunda kabul edilemez görülürsünüz.

Kabul Edilemezlik ile İlgili Diğer Sebepler

Yukarıda saydığımız nedenlerin dışında ve bazılarıyla da ilişkili olarak aşağıdaki nedenler de Green Card için kabul edilemezlik nedenleridir.

 • Ülkeye yasadışı olarak giren kişiler
 • Göçmenlik ve sınır dışı edilme işlemlerine katılmayan kişiler
 • Kaçakçılar
 • Öğrenci vizesi susitimalcileri
 • Vergiden kaçınmak için vatandaşlıktan çıkan eski ABD vatandaşları
 • Birden fazla eşle evlenenler
 • Yasadışı oy verenler
 • Uluslararası çocuk kaçıranlar ve akrabaları.

Bu yazımızda Green Card başvurusu yapan kişilerin Amerika’ya kabul edilemez olmasına neden olacak konuları derledik. Yazımızın içeriğindeki maddeler statü değişikliği ya da konsolosluk süreci ile Green Card almak istediğinizde doldurmanız gereken formlar üzerindeki bilgilerden yola çıkarak hazırlanmıştır.

Green Card Başvurusu Neden Reddedilir öğrenmek için ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

subscribe pattern
subscribe pattern

EB-3 Vizesiyle Amerika’da Yeni bir Yaşama Hazır mısınız?

Şimdi kayıt olarak uygunluğunuzu test edin!

WhatsApp
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?