fbpx
 ABD Vatandaşlığına Geçiş Testi Soru Cevapları – 2024 Güncel Soruları

ABD Vatandaşlığına Geçiş Testi Soru Cevapları – 2024 Güncel Soruları

Amerikan vatandaşlığı pek çoğumuzun daha rahat yaşam standartlarına sahip olmak için istediği bir alternatiftir. Buna sahip olmak amacıyla ilk etapta Amerika vatandaşlık testini başarıyla tamamlamak gerekiyor.

ABD vatandaşlık süreci, Green Card ile Amerikan vatandaşlığı almak isteyenler için iki aşamalı bir test ile başlamakta. Bu testin amacı ise yabancı uyruklu kişilerin ABD tarihi, hükümeti, yasaları gibi önemli konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını belirlemektir.

İçeriğimizin devamında yer alan Amerika vatandaşlık testi soru ve cevaplarına çalışarak, sınav esnasında göçmenlik görevlisinin size soracağı 10 kadar sorudan en az 6 tanesini doğru cevaplamanız gerekmektedir.

Yazımızın konusu olan sorular ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) resmi sayfasından alınmıştır. Dilerseniz Civics Test ve İngilizce Soruları için ziyaret ederek geçmiş sorular ve ekstra çalışma kaynakları bulabilirsiniz.

Amerikan Vatandaşlığına Geçiş Testi Nedir?

Green Card başvurusu olumlu sonuçlanarak belirli bir süre Amerika´da kalan ve vatandaşlık almak isteyenlerin gireceği ABD vatandaşlık testinin ikinci kısmı olan yurttaşlık bilgisi testini geçmek adına, sizlere yöneltilen 10 sorudan en az 6 tanesini doğru yanıtlamanız gerekmektedir.

Ayrıca Bakınız Green Card ile Amerikan Vatandaşlığının Farkları

Amerika Vatandaşlık Testi Sınav Soruları ve Cevapları

Aşağıda yer alan Amerika vatandaşlık mülakatında sorulan sorular ve cevaplarını inceleyerek vatandaşlık testine hazır hale gelebilirsiniz.

Amerikan Demokrasisinin İlkeleri Konulu Sorular

amerikan vatandaşı olmak için gerekenler
1.      Ülkenin En Üstün Yasası Nedir?

What is the supreme law of the land?

Cevap: Anayasa. (the Constitution)

2.      Anayasa Ne Yapar?

What does the Constitution do?

Cevap: 

 • Hükümeti kurar. (sets up the government)
 • Hükümeti tanımlar. (defines the government)
 • Amerikalıların temel haklarını korur. (protects basic rights of Americans)
3.      Özyönetim Fikri Anayasa’nın İlk Üç Kelimesinde Yer Almaktadır. Bu Kelimeler Nelerdir?

The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?

Cevap: Biz Halkız. (We the People)

4.      Değişiklik Nedir?

What is an amendment?

Cevap:

 • Anayasa´da bir değişiklik . (a change (to the Constitution))
 • Anayasa’da bir ekleme. (an addition (to the Constitution))
5. Anayasa’nın İlk On Maddesine Ne Ad Verilir?

What do we call the first ten amendments to the Constitution?

Cevap: Haklar Bildirgesi. (the Bill of Rights)

6. Birinci Maddede Yer Alan Bir Hak Ya Da Özgürlük Nedir?*

What is one right or freedom from the First Amendment?

Cevap:

 • Konuşma (speech)
 • Din (religion)
 • Kurul (assembly)
 • Basın (press)
 • Hükümete dilekçe vermek (petition the government)
7. Anayasa’da Kaç Tane Değişiklik Maddesi Vardır?

How many amendments does the Constitution have?

Cevap: 27 (twenty-seven)

8. Bağımsızlık Bildirgesi Neyi Sağladı?

What did the Declaration of Independence do?

Cevap:

 • İngiltere´den bağımsızlığımızı ilan ettik. (announced our independence from Great Britain)
 • Birleşik Devletler’in Büyük Britanya’dan özgür olduğunu söyledi. (said that the United States is free from Great Britain)
9. Bağımsızlık Bildirgesi’nde Yer Alan İki Hak Nedir?

What are two rights in the Declaration of Independence?

Cevap:

 • Yaşam (life)
 • Özgürlük (liberty)
 • Mutluluk arayışı (pursuit of happiness)
10. Din Özgürlüğü Nedir?

What is freedom of religion?

Cevap: Herhangi bir dini seçebilir veya bir dini seçmeyebilirsiniz. (You can practice any religion, or not practice a religion.)

11. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ekonomik Sistem Nedir?

What is the economic system in the United States?

Cevap:

 • Kapitalist ekonomi (capitalist economy)
 • Piyasa ekonomisi (market economy)
12. Hukukun Üstünlüğü Nedir?

What is the rule of law?

Cevap:

 • Herkes yasalara uymak zorundadır. (Everyone must follow the law.)
 • Liderler yasalara uymalıdır. (Leaders must obey the law.)
 • Hükümet yasalara uymalıdır. (Government must obey the law.)
 • Hiç kimse yasaların üzerinde değildir. (No one is above the law.)

Amerikan Hükümet Sistemi ile İlgili Sorular

13. Hükümetin Bir Kolunu veya Bölümünü Adlandırın

Name one branch or part of the government.

Cevap:

 • Kongre (Congress)
 • Yasama (legislative)
 • Başkan (President)
 • Yönetici (executive)
 • Mahkemeler (the courts)
 • Adli (judicial)
14. Hükümetin Bir Kolunun Çok Güçlü Olmasını Ne Engeller?

What stops one branch of government from becoming too powerful?

Cevap:

 • Kontroller ve dengeler (checks and balances)
 • Kuvvetler ayrılığı (separation of Powers)
15. Yürütme Organından Kim Sorumludur?

Who is in charge of the executive branch?

Cevap: Başkan (the President)

16. Federal Yasaları Kim Yapıyor?

Who makes federal laws?

Cevap:

 • Kongre (Congress)
 • Senato ve Temsilciler Meclisi (Senate and House (of Representatives))
 • ABD veya ulusal yasama organı (U.S. or national legislature)
17. ABD Kongresi’nin İki Bölümü Nedir?*

What are the two parts of the U.S. Congress?

Cevap: Senato ve Temsilciler Meclisi (the Senate and House of Representatives)

18. Kaç Tane ABD Senatörü Vardır?

How many U.S. Senators are there?

Cevap: 100 (one hundred)

19. Bir ABD Senatörünü Kaç Yıllığına Seçeriz?

We elect a U.S. Senator for how many years?

Cevap: 6 yıl (six years)

20. Şu Anda Eyaletinizin ABD Senatörlerinden Biri Kimdir?

Who is one of your state’s U.S. Senators now?

Cevap: Sorunun cevabı başvuru yapan kişinin hangi eyalette ikamet ettiğine göre değişmektedir.

21. Temsilciler Meclisi’nin Kaç Oy Hakkı Olan Üyesi Vardır?

The House of Representatives has how many voting members?

Cevap: 435 (four hundred thirty-five)

22. Bir ABD Temsilcisini Kaç Yıllığına Seçeriz?

We elect a U.S. Representative for how many years?

Cevap: 2 yıl (two years)

23. ABD Temsilcinizin Adını Söyleyiniz

Name your U.S. Representative.

Cevap: Yanıtlar değişiklik gösterecektir.

24. Bir ABD Senatörü Kimi Temsil Eder?

Who does a U.S. Senator represent?

Cevap: Eyaletteki tüm insanları. (all people of the state)

25. Neden Bazı Eyaletler Diğer Eyaletlerden Daha Fazla Temsilciye Sahiptir?

Why do some states have more Representatives than other states?

Cevap:

 • Çünkü eyaletin nüfusu ((because of) the state’s population)
 • Çünkü daha fazla insanları var ((because) they have more people)
 • Çünkü bazı eyaletlerde daha fazla insan bulunuyor ((because) some states have more people)
26. Bir Cumhurbaşkanını Kaç Yıllığına Seçiyoruz?

We elect a President for how many years?

Cevap: 4 yıl (four)

27. Başkan İçin Hangi Ayda Oy Kullanırız?

In what month do we vote for President?

Cevap: Kasım (November)

28. Şu Anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Adı nedir?*

What is the name of the President of the United States now?

Cevap: Ocak 2024 itibariyle görevdeki Başkan Joe Biden’dır. (As of January 2024, the incumbent President is Joe Biden.)

29. Şu Anda Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı’nın Adı Nedir?

What is the name of the Vice President of the United States now?

Cevap: Ocak 2024 itibariyle şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris’tir. (As of January 2024, the current Vice President is Kamala Harris.)

30. Başkan Artık Görev Yapamazsa Kim Başkan Olur?

If the President can no longer serve, who becomes President?

Cevap: Başkan Yardımcısı (the Vice President)

31. Hem Başkan Hem De Başkan Yardımcısı Artık Görev Yapamazsa, Başkan Kim Olur?

If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?

Cevap: Meclis Başkanı (the Speaker of the House)

32. Ordunun Başkomutanı Kimdir?

Who is the Commander in Chief of the military?

Cevap: Başkan (the President)

33. Kanun Haline Gelen Tasarıları Kim İmzalar?

Who signs bills to become laws?

Cevap: Başkan (the President)

34. Kanun Tasarılarını Kim Veto Eder?

Who vetoes bills?

Cevap: Başkan (the President)

35. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ne İş Yapar?

What does the President’s Cabinet do?

Cevap: Başkana tavsiyelerde bulunur. (advises the President)

36. Kabine Düzeyindeki İki Pozisyon Nedir?

What are two Cabinet-level positions?

Cevap:

 • Tarım Bakanı (Secretary of Agriculture)
 • Ticaret Bakanı (Secretary of Commerce)
 • Savunma Bakanı (Secretary of Defense)
 • Eğitim Bakanı (Secretary of Education)
 • Enerji Bakanı (Secretary of Energy)
 • Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (Secretary of Health and Human Services)
 • İç Güvenlik Bakanı (Secretary of Homeland Security)
 • Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı (Secretary of Housing and Urban Development)
 • İçişleri Bakanı (Secretary of the Interior)
 • Çalışma Bakanı (Secretary of Labor)
 • Dışişleri Bakanı (Secretary of State)
 • Ulaştırma Bakanı (Secretary of Transportation)
 • Hazine Bakanı (Secretary of the Treasury)
 • Gazi İşleri Bakanı (Secretary of Veterans Affairs)
 • Başsavcı (Attorney General)
 • Başkan Yardımcısı (Vice President)
37. Yargı Organı Ne İş Yapar?

What does the judicial branch do?

Cevap:

 • Yasaları gözden geçirir (reviews laws)
 • Yasaları açıklar (explains laws)
 • Anlaşmazlıkları çözer (resolves disputes (disagreements))
 • Bir yasanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığına karar verir (decides if a law goes against the Constitution)
38. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki En Yüksek Mahkeme Hangisidir?

What is the highest court in the United States?

Cevap: Yüksek Mahkeme (the Supreme Court)

39. Yüksek Mahkeme’de Kaç Yargıç Vardır?

How many justices are on the Supreme Court?

Cevap: Ocak 2024 itibariyle dokuz yargıç bulunmaktadır. İlerleyen süreçlerde yargıç sayısında değişiklik olabilir.  (As of January 2024, there are nine judges. The number of judges may change in the future.)

40. Şu Anda Amerika Birleşik Devletleri’nin Başyargıcı Kimdir?

Who is the Chief Justice of the United States now?

Cevap: Ocak 2024 itibariyle Birleşik Devletler Başyargıcı John G. Roberts’tır. (As of January 2024, the Chief Justice of the United States is John G. Roberts.)

41. Anayasamıza Göre Bazı Yetkiler Federal Hükümete Aittir. Federal Hükümetin Yetkilerinden Biri Nedir?

Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?

Cevap:

 • Para basmak (to print Money)
 • Savaş ilan etmek (to declare war)
 • Bir ordu oluşturmak (to create an army)
 • Antlaşmalar yapmak (to make treaties)
42. Anayasamıza Göre Bazı Yetkiler Eyaletlere Aittir. Eyaletlerin Yetkilerinden Biri Nedir?

Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

Cevap:

 • Okullaşma ve eğitim sağlama (provide schooling and education)
 • Koruma sağlamak (polis) (provide protection (police))
 • Güvenliği sağlamak (itfaiye) (provide safety (fire departments))
 • Ehliyet vermek (give a driver’s license)
 • İmar ve arazi kullanımını onaylamak (approve zoning and land use)
43. Şu Anda Eyaletinizin Valisi Kim?

Who is the Governor of your state now?

Cevap: Cevaplar başvuran kişinin yaşadığı yere göre değişmektedir.

44. Eyaletinizin Başkenti Neresidir?

What is the capital of your state?

Cevap: Cevaplar başvuran kişinin yaşadığı yere göre değişmektedir.

45. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İki Büyük Siyasi Parti Hangileridir?

What are the two major political parties in the United States?

Cevap: Demokratik ve Cumhuriyetçi (Democratic and Republican)

46. Cumhurbaşkanı’nın Şu Anki Siyasi Partisi Nedir?

What is the political party of the President now?

Cevap: Ocak 2024 itibariyle Biden’ın siyasi partisi Demokrat Parti.  (As of January 2024, Biden’s political party is the Democratic Party.)

47. Şu Anda Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Adı Nedir?

What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

Cevap: Ocak 2024 itibariyle Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’dir. (As of January 2024, the Speaker of the House of Representatives is Mike Johnson.)

Amerika’da Haklar ve Sorumluluklar Üzerine Sorular

abd vatandaşlık soruları

Ayrıca Bakınız Amerika’da Yaşamak için Bilmeniz Gerekenler

48. Anayasa’da Kimlerin Oy Kullanabileceğine İlişkin Dört Değişik Maddesi Vardır. Bunlardan Birini Açıklayınız.

There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them

Cevap:

 • On sekiz yaş ve üstü vatandaşlar oy kullanabilir. (Citizens eighteen and older can vote)
 • Oy kullanmak için sandık vergisi ödemek zorunda değilsiniz. (You don’t have to pay a poll tax to vote.)
 • Kadın erkek fark etmeksizin her vatandaş oy kullanabilir. (Any citizen, women and men, can vote.)
 • Her ırktan vatandaş oy kullanabilir. (A male citizen of any race (can vote)
49. Sadece Birleşik Devletler Vatandaşları İçin Olan Bir Sorumluluk Nedir?

What is one responsibility that is only for United States citizens?

Cevap:

 • Jüride görev almak (serve on a jury)
 • Federal bir seçimde oy kullanmak (vote in a federal election)
50. Yalnızca Birleşik Devletler Vatandaşları İçin Olan Bir Hakkı Söyleyin.

Name one right only for United States citizens.

Cevap:

 • Federal seçimlerde oy kullanma (vote in a federal election)
 • Federal ofis için aday olmak (run for federal Office)
51. Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan Herkesin Sahip Olduğu İki Hak Nedir?

What are two rights of everyone living in the United States?

Cevap:

 • İfade özgürlüğü (freedom of expression)
 • İfade özgürlüğü (freedom of speech)
 • Toplanma özgürlüğü (freedom of assembly)
 • Hükümete dilekçe verme özgürlüğü (freedom to petition the government)
 • Din özgürlüğü (freedom of religion)
 • Silah taşıma hakkı (the right to bear arms)
52. Bağlılık Yemini’ni Söylerken Neye Sadakat Gösteriyoruz?

What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?

Cevap:

 • Birleşik Devletler (the United States)
 • Bayrak (the flag)
53. Birleşik Devletler Vatandaşı Olduğunuzda Verdiğiniz Sözlerden Biri Nedir?

What is one promise you make when you become a United States citizen?

 • Diğer ülkelere sadakatten vazgeçmek (give up loyalty to other countries)
 • Birleşik Devletler Anayasasını ve yasalarını savunmak (defend the Constitution and laws of the United States)
 • Birleşik Devletler yasalarına uymak (obey the laws of the United States)
 • ABD ordusunda görev yapmak (gerekirse) (serve in the U.S. military if needed)
 • Ulusa hizmet etmek (ulus için önemli işler yapmak) (gerekirse) (serve (do important work for) the nation if needed)
 • Amerika Birleşik Devletleri’ne sadık olmak (be loyal to the United States)
54. Vatandaşların Cumhurbaşkanı İçin Oy Kullanabilmeleri İçin Kaç Yaşında Olmaları Gerekir?

How old do citizens have to be to vote for President?

Cevap: 18 yaş ve üstü (eighteen and older)

55. Amerikalıların Demokrasiye Katılımının İki Yolu Nedir?

What are two ways that Americans can participate in their democracy?

Cevaplar:

 • Oy vermek (vote)
 • Bir siyasi partiye katılmak (join a political party)
 • Bir kampanyaya yardım etmek (help with a campaign)
 • Bir sivil gruba katılmak (join a civic group)
 • Bir topluluk grubuna katılmak (join a community group)
56. Federal Gelir Vergisi Formlarını Gönderebileceğiniz Son Gün Ne Zamandır?

When is the last day you can send in federal income tax forms?

Cevap: 15 Nisan (April 15)

57. Tüm Erkekler Seçici Hizmet İçin Ne Zaman Kayıt Yaptırmalıdır?

When must all men register for the Selective Service?

Cevap: On sekiz ile yirmi altı yaş arasında (between eighteen and twenty-six years old)

Amerikan Tarihi Üzerine Sorular

amerika vatandaşlık süreci
58. Kolonicilerin Amerika’ya Gelmelerinin Bir Nedeni Nedir?

What is one reason colonists came to America?

 • Özgürlük (freedom)
 • Siyasi özgürlük (political liberty)
 • Dini özgürlük (religious freedom)
59. Avrupalılar Gelmeden Önce Amerika’da Kimler Yaşıyordu?

Who lived in America before the Europeans arrived?

Cevap: Amerikan Yerlileri (American Indians)

60. Amerika’ya Götürülen ve Köle Olarak Satılan İnsan Grubu Hangisidir?

What group of people was taken to America and sold as slaves?

Cevap: Afrikalılar (Africans)

61. Koloniciler Neden İngilizlerle Savaştı?

Why did the colonists fight the British?

Cevap:

 • Yüksek vergiler nedeniyle (because of high taxes)
 • İngiliz ordusu evlerinde kalıyordu (because the British army stayed in their houses)
 • Özyönetimleri yoktu (because they didn’t have self-government)
62. Bağımsızlık Bildirgesi’ni Kim Yazmıştır?

Who wrote the Declaration of Independence?

Cevap: Thomas Jefferson.

63. Bağımsızlık Bildirgesi Ne Zaman Kabul Edildi?

When was the Declaration of Independence adopted?

Cevap: 4 Temmuz 1776. (July 4, 1776)

64. 13 İlk Eyaletten Üçünün Adını Söyleyin

There were 13 original states. Name three.

Cevap:

 • New Hampshire
 • Massachusetts
 • Rhode Island
 • Connecticut
 • New York
 • New Jersey
 • Pensilvanya (Pennsylvania)
 • Delaware
 • Maryland
 • Virginia
 • Kuzey Carolina (North Carolina)
 • Güney Carolina (South Carolina)
 • Gürcistan (Georgia)
65. Anayasa Kongresinde Ne Oldu?

What happened at the Constitutional Convention?

Cevap: Anayasa yazıldı. (The Constitution was written)

66. Anayasa Ne Zaman Yazılmıştır?

When was the Constitution written?

Cevap: 1787 (seventeen eighty-seven)

67. Federal Bildirinin Yazarlarından Birinin Adı

The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers

Cevap:

 • (James) Madison
 • (Alexander) Hamilton
 • (John) Jay
 • Publius
68. Benjamin Franklin’in Ünlü Olduğu Bir Şeyi Söyleyiniz?

What is one thing Benjamin Franklin is famous for?

Cevaplar:

 • ABD’li diplomat (U.S. diplomat)
 • Anayasa Konvansiyonu’nun en yaşlı üyesi (oldest member of the Constitutional Convention)
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk Posta Genel Müdürü (first Postmaster General of the United States)
 • “Poor Richard’s Almanac “ın yazarı (writer of “Poor Richard’s Almanac”)
 • İlk ücretsiz kütüphaneleri başlattı (started the first free libraries)
69. Kim “Ülkemizin Babası” Olarak Kabul Edilir?

Who is the Father of Our Country?

Cevap: George Washington

70. İlk Başkan Kimdi?

Who was the first President?

Cevap: George Washington

71. Amerika Birleşik Devletleri 1803 Yılında Fransa’dan Hangi Bölgeyi Satın Almıştır?

What territory did the United States buy from France in 1803?

Cevap: Louisiana Bölgesi (the Louisiana Territory)

72. ABD’nin 1800’lerde Yaptığı Savaşlardan Birini Söyleyin

Name one war fought by the United States in the 1800s.

Cevap:

 • 1812 Savaşı (War of 1812)
 • Meksika-Amerika Savaşı (Mexican-American War)
 • İç Savaş (Civil War)
 • İspanyol-Amerikan Savaşı (Spanish-American War)
73. Kuzey ve Güney Arasındaki ABD Savaşının Adı

Name the U.S. war between the North and the South.

Cevap:

 • İç Savaş (the Civil War)
 • Eyaletler Arası Savaş (the War between the States)
74. İç Savaş’a Yol Açan Sorunlardan Birini Söyleyin

Name one problem that led to the Civil War

Cevap:

 • Kölelik (slavery)
 • Ekonomik nedenler (economic reasons)
 • Eyalet hakları (states’ rights)
75. Abraham Lincoln’un Yaptığı Önemli Bir Şeyi Söyleyin?*

What was one important thing that Abraham Lincoln did?

Cevap:

 • Köleleri serbest bıraktı (Özgürlük Bildirgesi) (freed the slaves (Emancipation Proclamation))
 • Birliği kurtardı (saved (or preserved) the Union)
 • İç Savaş sırasında ABD’ye liderlik etti (led the United States during the Civil War)
76. Özgürlük Bildirgesi Ne İşe Yaradı?

What did the Emancipation Proclamation do?

Cevap:

 • Köleleri serbest bıraktı (freed the slaves)
 • Konfederasyon’da serbest bırakılan köleler (freed slaves in the Confederacy)
 • Konfederasyon eyaletlerindeki özgür köleler (freed slaves in the Confederate states)
 • Güney eyaletlerinin çoğunda köleler serbest bırakıldı (freed slaves in most Southern states)
77. Susan B. Anthony Ne Yapmıştır?

What did Susan B. Anthony do?

Cevap:

 • Kadın hakları için mücadele etti (fought for women’s rights)
 • Sivil haklar için savaştı (fought for civil rights)
78. Amerika Birleşik Devletleri’nin 1900’lerde Girdiği Bir Savaşın Adını Söyleyin.

Name one war fought by the United States in the 1900s.

Cevap:

 • Birinci Dünya Savaşı (World War I)
 • İkinci Dünya Savaşı (World War II)
 • Kore Savaşı (Korean War)
 • Vietnam Savaşı (Vietnam War)
 • (Basra) Körfez Savaşı ((Persian) Gulf War)
79. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Başkan Kimdi?

Who was President during World War I?

Cevap: Woodrow Wilson

80. Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı Sırasında Başkan Kimdi?

Who was President during the Great Depression and World War II?

Cevap: Franklin Roosevelt

81. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı’nda Kiminle Savaştı?

Who did the United States fight in World War II?

Cevap: Japonya, Almanya ve İtalya (Japan, Germany, and Italy)

82. Başkan Olmadan Önce, Eisenhower Bir Generaldi. Hangi Savaşa Katılmıştı?

Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?

Cevap: İkinci Dünya Savaşı (World War II)

83. Soğuk Savaş Sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Temel Kaygısı Neydi?

During the Cold War, what was the main concern of the United States?

Cevap: Komünizm (Communism)

84. Irk Ayrımcılığını Sona Erdirmeye Çalışan Hareket Hangisidir?

What movement tried to end racial discrimination?

Cevap: Sivil haklar hareketi (civil rights movement)

85. Martin Luther King, Jr. Ne Yaptı?

What did Martin Luther King, Jr. do?

Cevap:

 • Sivil haklar için mücadele etti (fought for civil rights)
 • Tüm Amerikalılar için eşitlik için çalıştı (worked for equality for all Americans)
86. ABD’de 11 Eylül 2001 Tarihinde Hangi Büyük Olay Meydana Gelmiştir?

What major event happened on September 11, 2001, in the United States?

Cevap: Teröristler Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırdı. (Terrorists attacked the United States.)

87. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Bir Kızılderili Kabilesinin Adı Nedir?

Name one American Indian tribe in the United States

Cevap:

 • Cherokee
 • Navajo
 • Sioux
 • Chippewa
 • Choctaw
 • Pueblo
 • Apaçi
 • Iroquois
 • Dere
 • Blackfeet
 • Seminole
 • Cheyenne
 • Arawak
 • Shawnee
 • Mohegan
 • Huron
 • Oneida
 • Lakota
 • Karga
 • Teton
 • Hopi
 • Inuit

Yurttaşlık Bilgisi Üzerine Sorular

civics testi nedir
88. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki En Uzun İki Nehirden Birinin Adı

Name one of the two longest rivers in the United States.

Cevap:

 • Missouri (Nehir) (Missouri (River))
 • Mississippi (Nehir) (Mississippi (River))
89. ABD’nin Batı Kıyısı’nda Hangi Okyanus Vardır?

What ocean is on the West Coast of the United States?

Cevap: Pasifik Okyanusu (Pacific Ocean)

90. Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu Kıyısı’nda Hangi Okyanus Vardır?

What ocean is on the East Coast of the United States?

Cevap: Atlantik Okyanusu (Atlantic Ocean)

91. Bir ABD Bölgesi Adı Söyleyin

Name one U.S. territory.

Cevap:

 • Porto Riko (Puerto Rico)
 • ABD Virgin Adaları (U.S. Virgin Islands)
 • Amerikan Samoası (American Samoa)
 • Kuzey Mariana Adaları (Northern Mariana Islands)
 • Guam (Guam)
92. Kanada ile Sınırı Olan Bir Eyalet Adı Söyleyin

Name one state that borders Canada.

Cevap:

 • Maine
 • New Hampshire
 • Vermont
 • New York
 • Pensilvanya (Pennsylvania)
 • Ohio
 • Michigan
 • Minnesota
 • Kuzey Dakota (North Dakota)
 • Montana
 • Idaho
 • Washington
 • Alaska
93. Meksika’ya Sınırı Olan Bir Eyalet Adı Söyleyin

Name one state that borders Mexico.

Cevap:

 • Kaliforniya (California)
 • Arizona
 • New Mexico
 • Teksas (Texas)
94. Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Neresidir?

What is the capital of the United States?

Cevap: Washington, D.C.

95. Özgürlük Heykeli Nerededir?

Where is the Statue of Liberty?

Cevap: New York Limanı (Liberty Island)

96. Bayrakta Neden 13 Şerit Vardır?

Why does the flag have 13 stripes?

Cevaplar:

 • Çünkü 13 ilk koloni vardı (because there were 13 original colonies)
 • Çizgiler ilk  kolonileri temsil ediyor (because the stripes represent the original colonies)
97. Bayrakta Neden 50 Yıldız Vardır?

Why does the flag have 50 stars?

Cevap:

 • Her eyalet için bir yıldız vardır (because there is one star for each state)
 • Her yıldız bir devleti temsil eder (because each star represents a state)
 • 50 eyalet var (because there are 50 states)
98. Ulusal Marşın Adı Nedir?

What is the name of the national anthem?

Cevap: Yıldızlarla Süslü Sancak (The Star-Spangled Banner)

99. Bağımsızlık Günü’nü Ne Zaman Kutlarız?

When do we celebrate Independence Day?

Cevap: 4 Temmuz (July 4)

100. ABD’nin İki Ulusal Bayramını Sayınız

Name two national U.S. holidays.

Cevaplar:

 • Yeni Yıl Günü (New Year’s Day)
 • Martin Luther King, Jr. Günü (Martin Luther King, Jr. Day)
 • Başkanlar Günü (Presidents’ Day)
 • Anma Günü (Memorial Day)
 • Bağımsızlık Günü (Independence Day)
 • İşçi Bayramı (Labor Day)
 • Kolomb Günü (Columbus Day)
 • Gaziler Günü (Veterans Day)
 • Şükran Günü (Thanksgiving)
 • Noel (Christmas)

ABD Vatandaşlık Testine Nasıl Hazırlanmalıyım?

Testin ilk kısmında bulunan İngilizce yazma bölümü için kelime bilgisi kartlarını kullanabilir, İngilizce okuma testi için resmi kelime listesine çalışabilirsiniz.

Vatandaşlık sınavının ikinci kısmı olan Amerikan vatandaşlık testine hazırlanmak adına ise yukarıda belirtmiş olduğumuz sınav soruları ve cevaplarına çalışabilirsiniz.

Amerika Civics testinde 100 olası soru bulunmaktadır. USCIS görevlisi sizlere İngilizce olarak 100 soru içerisinden 10 soru yöneltecektir. ABD vatandaşlık testini geçmeniz adına 10 sorudan 6 tanesini doğru yanıtlamanız gerekmektedir. 

Sınavı Geçemezsem Ne Olur?

Vatandaşlık bilgisi ve İngilizce dil sınavlarını geçmek için sizlere iki şans verilmektedir. Sınavları geçemediğiniz taktirde, USCIS görevlisi görüşmenizin sonunda sonuçları size bildirecektir. Amerika Vatandaşlık testinin hangi bölümlerini geçemediyseniz, yalnızca başarısız olduğunuz bölümlerden tekrar sınava girebilirsiniz.

İkinci sınavınız, ilk görüşmenizin ardından en fazla 90 gün içinde yapılacaktır. Bu sayede ilk girdiğiniz sınavdan geçemediyseniz, ikinci sınava hazırlamak için yeterli zamanınız olacaktır.

Siz de her yıl binlerce kişinin Amerika’da yaşamak ve çalışmak için elde ettiği EB3 Green Card programı ile yeni bir hayata başlamak ve 5 yıllık bir süre sonunda Amerikan vatandaşlığı başvurusu yapabilme fırsatı yakalamak istiyorsanız sitemize üye olun ve uygun iş fırsatlarını öğrenin.

subscribe pattern
subscribe pattern

EB-3 Vizesiyle Amerika’da Yeni bir Yaşama Hazır mısınız?

Şimdi kayıt olarak uygunluğunuzu test edin!