fbpx
 Prevailing Wage Determination Süreci Nasıl İşliyor?

Prevailing Wage Determination Süreci Nasıl İşliyor?

İstihdam Temelli Yeşil Kart almak için ilerlemeniz gereken yolda size sponsor olan işverenin PERM sürecini tamamlaması ve İş Sertifikası alması oldukça kritik bir aşamayı oluşturmaktadır. 

Bu süreç içinde özellikle Prevailing Wage Determination (PWD) oldukça önemli. Bu yazımızda PWD nedir, nasıl hesaplanır ve süreç nasıl ilerlemektedir göz atacağız.

PERM Sürecinde PWD Nasıl Belirlenir?

PERM sürecinin temel parçalarından birisi, ABD Çalışma Bakanlığının (DOL) geçerli bir ücret tespiti yapmasıdır.

ETA 8141 formu ile DOL’e sunulan Prevailing Wage Determination (PWD), bir istihdam alanındaki ortalama ücretin belirlenmesi sürecidir.

DOL, ortalama maaş kavramını amaçlanan istihdam alanında benzer şekilde istihdam edilen işçilere ödenen ortalama ücret olarak tanımlar. Bu ücretin belirlenmesinde bazı temel faktörler ele alınmaktadır.

Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasına (INA) göre, ABD’de yabancı işçilerin çalıştırılması Amerikalı insanlar için işsizliğe yol açmamalıdır. Bu durum aynı zamanda ekonomik gücü zayıf ülkelerden gelen insanların Amerika’da adil olmayan düşük ücretlerle çalıştırılmasının da önüne geçmektedir.

Çoğu durumda DOL, PERM sürecinde ortalama ücreti belirlemek için Mesleki İstihdam İstatistikleri (OES) anketine dayanan verileri kullanır. Ayrıca sponsorunuzun size sunabileceği maaş teklifini aşağıdaki kriterleri de göz önüne alarak belirler.

 • Coğrafi Konum
 • Yetenek
 • Eğitim
 • Deneyim

Bu nedenle, Ohio’daki bir mühendis için geçerli ücret, California’daki bir mühendis için verilenden farklı olabilir.

Tespit Edilen Maaşın Ödenmesi Nasıl Olmaktadır?

PERM süreçlerinde, işverenin belirtilen ücreti yalnızca yabancı uyruklu kişinin ABD daimi ikametgahı olduğunda ödemesi gerekir. 

Bununla birlikte işveren, yeşil kart sürecinin ikinci aşamasını tamamlarken (I-140, Yabancılar için Göçmen Dilekçesi), PERM başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle teklif edilen ücreti ödeme kabiliyetine sahip olduğunu belgelemesi istenir.

PERM başvurusu yapılmadan önce işverenin verilen ücreti ödeyebildiğinden emin olmak önemlidir. Bu durum banka ekstreleri veya vergiler gibi finansal belgeler sağlanarak kanıtlanabilir. İşverenin geçerli ücreti ödeyebileceğini kanıtlayamaması, PERM reddinin başlıca nedenlerinden birisidir.  Ayrıca, işveren belirlenen ücretten fazlasını teklif edebilir ancak daha azını teklif edemez.

Geçerli Ücret Nasıl Belirlenir?

PWD için iş teklifine uygun geçerli ücreti belirlerken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. 

Geçerli ücret tespitleri, asgari işçi ücretiyle başlar ve pozisyon için işverenin iş tanımındaki gerekli eğitim, deneyim ve becerileri göz önünde bulundurularak nitelikli, deneyimli veya tam yetkili bir işçiye ödenecek biçimde değeri hesaplanır. 

Burada ayrıca üç temel unsur da doğru ücret tespitinde dikkate alınır. Bunlar, iş teklifinin niteliği, amaçlanan istihdam alanı ve benzer şekilde istihdam edilen çalışanların durumu olarak sıralanabilir.

İş Teklifinin Niteliği

İş teklifinin niteliği, pozisyon için uygun mesleki gereklilikler gözden geçirilerek belirlenmektedir. Bunu sağlamak için de yetkililer Mesleki Bilgi Ağında (O*NET) karşılık gelen tanımları kullanmaktadır.

Hedeflenen İstihdam Alanı

DOL’e göre, hedeflenen istihdam alanı çalışanın normal gidip gelme mesafesi içindeki alan anlamına gelir. Bu sayede mevcut coğrafi konumdaki ücret belirlemesi yapılır.  

Benzer İstihdamların Durumu

Bu kriter ile amaçlanan istihdam alanındaki karşılaştırılabilir işlerde çalışanlara ödenen ortalama ücret belirlenir. Eğer o bölgede karşılaştırılabilir bir iş yoksa, bölge dışındaki benzer işler için işçilere ödenen geçerli ücreti esas alınır.

PWD Yönergelerine Uymama Cezaları

Geçerli ücret belirleme kurallarına uyulmaması ciddi sonuçlara yol açabilir. ABD’li işveren geçerli ücrete uymazsa ve çalışana daha az ödeme yaparsa, DOL yaptırım uygulama ve başvuru reddi yetkisine sahiptir. 

Başvuru sürecinde yetkililer tarafından bir değerlendirme yapılabilmesi için tüm işe alım belgelerinin sunulması gerekecektir. PERM başvurusunda, şirketin çalışana olması gerekenden daha az ödeme yapmayı amaçladığı tespit edilirse reddedilir ve bu red, ABD işvereni tarafından sunulan gelecekteki tüm PERM başvurularını etkileyebilir.

Amerika İstihdam Temelli Geçerli Ücret

Hangi İstihdam Temelli Amerika Vizeleri için Geçerli Ücret Tespiti (Prevailing Wage Determination) Gerekir?

Hemen hemen tüm istihdama dayalı ABD vize başvuruları, geçerli bir ücret tespiti yapılmasını gerektirir.  Bunlara H-1B, H-1B1, E-3 ve EB-3 vizesi örnek gösterilebilir. 

Unutulmamalıdır ki çoğu durumda sponsorunuz İş Sertifikası alabilmek için ücret tespitini yapmış olmalıdır. Burada istisna bir durum olarak mevsimlik tarım işçilerine verilen H-2A vizesinde ücret tespiti verilmemektedir. Bu nedenle işverenlerin ücreti kendileri belirleyebilmektedirler.

2023’de Geçerli Ücret Belirleme (PWD) Süreci

NPCW*, 10 Haziran 2019’dan bu yana ETA-9141 formu ile Yabancı İşgücü Başvuru Sistemine yapılan online gönderimleri kabul etmektedir. 

İşverenler, H-1B, H-1B1 ve EB-3 gibi vizelerle sponsor olacakları çalışanların yasal geçerli ücretini belirlemek için NPWC’den geçerli bir ücret tespiti talebinde bulunabilir ya da yetkili özel kuruluşlar tarafından yürütülen ücret tespitlerini kullanabilirler.*National Prevailing Wage Center: NPWC, ABD Ulusal Ücret Tespit Merkezi, başvurunun yapıldığı tarihteki ücret tespitine karar vermekten sorumlu kuruluştur.

NPWC’den Geçerli Ücret Tespiti Almanın Faydaları

İşverenler başka kaynakları kullanma seçeneğine sahip olsa da, işe alım sürecinde gelecekteki olası sorunlardan kaçınmak için NPWC’yi kullanmak en iyisidir. 

Geçerli ücret NPWC tarafından sağlandıktan sonra, işverenlere güvenli liman statüsü verilir. Bu sayede, şirket herhangi bir zamanda ücret uygunluğu açısından soruşturulursa, Çalışma Bakanlığının doğrudan belgesi ile süreç sorunsuz bir şekilde aşılabilir. Öte yandan özel yetkili kuruluşlardan alacağınız ücret tespiti aynı doğruluk gücünü vermeyecektir.

PERM Ücret Tespiti Geçerlilik Süresi

ABD ekonomisi dalgalı bir seyir aldığından, geçerli ücret yalnızca sınırlı bir süre için verilir. PERM geçerli ücret tespiti en az 90 gün geçerlidir. 

Belirlenen geçerli ücret tespiti yapıldıktan sonra işverenin işe alım dosyasını ve İş Sertfikasını geçerlilik süresi içinde sunması gerekir. Geçerli ücret her yıl değişmektedir. Bu nedenle eski bir PWD mevcut çalışanlar için dezavantajlı olabilir.

Eğer belirlenen süre içerisinde belge teslimi yapılmazsa işverenin yeniden ücret tespit başvurusu yapması gerekmektedir.

Örneğin, size sponsor olan A şirketi sayesinde EB-3 İstihdam Temelli Yeşil Kart başvurusu yapacaksınız. İşvereniniz PERM sürecini başlatmış durumda. Ancak sizi Amerika’da istihdam edecek A şirketi yayınlaması gereken iş ilanını çok geç yayınlamıştır ve geçerli ücret tespiti geldikten sonra ilan hala yayındadır. Geçerli ücret tespitinin A şirketinin yayınladığı iş ilanından önce sona ermesi durumunda siz PERM başvurunuzu yapsanız bile reddedilecektir. Bu nedenle tüm sürecin tekrardan başlatılması gerekir.

Uzman bir danışmanlık aldığınız takdirde bu tür hataların olması pek mümkün olmasa da zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek adına önemli bir örnek. 

Geçerli ücret tespiti PERM İş Sertifikası sürecinin istenen belgelerinden birisi ise işe alım sürecine başlamadan 90 gün önce tamamlanmış olması gerekir.

PERM Sürecinde Neler Yapılmaktadır?

Süreci daha iyi anlamanız için genel olarak aşamaların nasıl ilerlediğine bir göz atalım.

 1. ABD’deki sponsor işvereniniz ülkedeki iş piyasasının gereken ihtiyaçları karşılayan uygun bir çalışan bulamadığını göstermek amacıyla bir dizi çalışma yürütecektir. Bu süreç boyunca yapılan işlemlerin Çalışma Bakanlığına (DOL) sunmak üzere belgelemesi gerekir.
 2. Yeterli kanıtlar elde edildikten sonra sponsorunuz DOL’e ETA 9098 Formu ile İş Sertifikası başvurusunda bulunmalıdır.
 3. Sürecin doğru ilerlemesi halinde DOL, Amerika’da istihdam edilmek üzere beklenen niteliklere sahip bir kişi olmadığını doğrulayacaktır. 

Ayrıca ABD dışından sponsorluk ile Amerika’da çalışmak isteyen kişinin, ülkedeki işgücüne zarar vermediğinin de kanıtlanması gerekmektedir. Genelde DOL’in bir karar açıklaması 120-180 gün arasında sürmekte.

 1. Eğer süreç içerisinde DOL işverenden ekstra bilgiler isterse, bunlar 30 gün içerisinde sunulmalıdır.
 2. Bu kısmın sağlıklı geçmesi sonucunda İş Sertifikası onaylanır ve sponsor işveren süresi dolmadan göçmenlik için sponsor olduğu kişi adına başvuruyu yapması gerekir.
 3. I-140 onaylandığında, çalışanın I-485 Formu aracılığıyla, Yeşil Kart veya Statü Değişikliği Başvurusu yapma zamanı gelmiştir.

Peki Göçmenlik Dilekçesi zamanında teslim edilmezse ne olur? Böylesi bir durumda maalesef başvuru düşmüş olacaktır.

Eğer Belirlenen Geçerli Ücret Yanlışsa Ne Olur?

İşveren, kasıtlı olarak ya da hata sonucu geçerli PERM ücretinden daha düşük bir ücret ödemeyi seçerse, DOL’in denetimine takılması oldukça yüksek bir ihtimaldir. Böylesi bir denetime maruz kalmak, belirlenen ücret tespiti ve ilişkili tüm belgeler dahil olmak üzere işe alım bilgilerinin ve işe alım sürecinin kapsamlı olarak yetkililere sunulmasını gerektirir. 

Bir işverenin göçmen çalışana geçerli ücretten daha az ödeme yapmaya çalıştığı tespit edilir veya işverenin, potansiyel ABD’li iş başvuru sahiplerini caydırmak için geçerli ücretten daha düşük bir maaş teklif ettiği anlaşılırsa, PERM başvurusu büyük olasılıkla reddedilecektir.

Üstelik böylesi bir durum ile PERM reddi, gelecekteki başvuruları da etkileyecektir. Bunun sonucu olarak işveren tekrar PERM başvurusu yaptığından daha sıkı bir denetimden geçmek zorunda kalacaktır.

Amerika Maaş Ücreti Yanlışsa

Sponsor İşveren Neden İşe Alım Sürecinden Önce Ücret Tespiti Yaptırmalıdır?

Ücret tespitinin öncelikli olarak yapılması, süreçte aksaklıkların önüne geçmek için oldukça önemli.  

Örneğin, bir işveren geçerli ücret (PWD) olduğuna inanılan bir ücret kullanıyorsa ve olması gereken ücretin haftalar veya aylar sonra daha yüksek olduğu ortaya çıkarsa, işverenin işe alım sürecinin tamamını baştan başlatması gerekebilir.

Zamanlama da PWD’nin işe alımdan önce yapılmasında önemli diğer bir faktördür çünkü belirli bir süre sınırı bulunmaktadır. 

İşe alımın PWD almadan önce başlaması durumunda, PWD’nin geçerlilik süresi içinde PERM İşgücü Sertifikasının ibraz edilmesi gerekir. İşverenin PWD’nin (tespit edilen ücretin) sona ermesinden önce işe alımları tamamlayamadığı durumlarda, aynı şekilde, tüm süreci yeniden başlatması gerekebilir.

Yukarıdakilere benzer senaryolar, PERM başvuru sürecinde büyük bir aksamaya neden olabilir. Üstelik harcanan zamanın yanı sıra iş ilanı yayınlamak gibi çeşitli masraflarda boşuna yapılmış olacaktır.

Geçerli Ücret Asgari Ücretle Aynı mıdır?

Hayır. Geçerli ücret (Prevailing Wage), asgari ücret (Minimum Wage) ve geçim ücreti (Living Wage) birbirinden tamamen farklıdır. 

Amerika istihdama dayalı vize başvurusu sahiplerinin çoğu, sponsor ararken ya da vize sürecinde karşılaştıkları bu terimleri yaygın olarak karıştırmaktadır. 

Geçerli ücret, PERM başvurusunda bahse konu istihdam temelli göçmen olarak sizinle aynı koşullarda ve niteliklerde çalışan Amerikalı vatandaşların kazandığı ücreti temsil etmektedir. 

Asgari ücret ise devlet tarafından bir çalışana ödenebilecek minimum ücret anlamına gelir. Asgari ücret ABD hükümeti tarafından, işverenlerin verebileceği en düşük maaş limitini gösterir ve daha altında işçi çalıştırmak yasaktır. 

Elbette yaşam koşulları nedeniyle asgari ücret oranları eyaletlere göre farklılık gösterebilmektedir.

Geçerli Ücret Tespitinin Belirlenmesi Ne Kadar Sürer?

Ücret tespitinin yapılması birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilmektedir.

 PERM İş Sertifikası Durumu Nasıl Kontrol Edilir?

Eğer başvurunuzun ne aşamada olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 1. ETA 9098 Formu için DOL’den gelen doğrulama e-postasını kontrol edin. Bu mailde belirtilen tarih öncelikli tarihtir ve bu tarih geldiğinde başvuru karara bağlanmış olacaktır.
 2. Ardından FLAG.DOL.GOV web sitesini ziyaret edin ve işlem süreleri (Processing Time) kısmına tıklayın.
 3. Aşağı doğru kaydırdığınızda PERM Processing Time bölümünü göreceksiniz.
 4. Burada Analyst Review (Uzman İncelemesi) ya da denetim yapıldıysa Audit Review (Denetim İncelemesi) kısmına göz atın. 
 5. Burada göreceğiniz tarih, karar aşamasında nerede olduğunuza dair genel bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır.

Sponsorunuz Tespit Edilen Ücreti Ödemiyorsa Ne Yapmalısınız?

Böylesi bir durumla karşı karşıya kalmanız durumunda Çalışma Bakanlığına (DOL) şikayette bulunabilirsiniz. 

Elbette öncelikle bundan emin olmanız sonrasında sıkıntı yaşamamanız için önemlidir. Tam emin olmak adına Çalışma Bakanlığı Çalışma Saatleri Ofisi (DOL Work and Hour Office) ile irtibata geçebilirsiniz.  

Yapacağınız şikayet ücretsizdir ve gizli tutulur. Şikayet başvurusundan sonra bir soruşturma başlatılır ve karar hakkında size bilgi verilir.

İşveren ya da istihdama dayalı Amerika vizesi almak isteyen bir çalışan olun, yasal süreçlerin dikkatle yürütülmesi gerektiğini biliyorsunuzdur.Zamanlama, belgelerin eksiksiz ve doğru olması, vize süreçlerinin doğru yönetilmesi gibi pek çok kritik nokta sponsor ile Amerika’da Green Card almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken aşamalardır. Bu süreçte uzman bir danışmanlık Amerika’daki hayatınıza emin adımlarla yürümenizde büyük fayda sağlayacaktır.

subscribe pattern
subscribe pattern

EB-3 Vizesiyle Amerika’da Yeni bir Yaşama Hazır mısınız?

Şimdi kayıt olarak uygunluğunuzu test edin!

WhatsApp
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?