fbpx
 Amerika’nın En Ucuz ve Pahalı Eyaletleri Karşılaştırması

Amerika’nın En Ucuz ve Pahalı Eyaletleri Karşılaştırması

Amerika yaşam giderleri veya bir diğer ifade ile yaşam maliyeti kavramı bir bireyin yaşam standartlarını koruyarak sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu para miktarıdır.

Barınma, yemek, ulaşım, giyim, eğitim, eğlence ve muhtelif ekipman giderleri standart yaşam maliyetine dahil olan giderlerden bazılarıdır.

Pek çok kişi ve kurum giderlerin baz alındığı farklı bölgelerdeki temel harcama karşılaştırmaları hazırlar ve buna yaşam maliyeti endeksi adı verilir. Yıllık ya da aylık olarak ülkeler arası ve ülke içi resmi bölgelerin (eyalet, il ve ilçe gibi) yaşam maliyeti endeksleri dünya genelinde yayınlanmaktadır.

Amerika özelinde konuşursak ülke, 50 eyaletin bir araya gelerek oluşturduğu oldukça geniş bir coğrafya üzerinde “birleşik devlet” yapısıyla yönetilmektedir. Genel olarak, Amerika’da yaşam düzeyi diğer pek çok ülkeye kıyasla yüksek sayılabilecek bir gelire ve gelişmişlik endeksine sahiptir.

Bununla birlikte eyaletler ve şehirler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin New York City gibi büyük şehirler Albany gibi küçük şehirlerden daha yüksek yaşam maliyetine sahiptir.

Ayrıca Bakınız: Amerika’da asgari ücret ne kadar? | Eyalet ve Federal Bazda Ücretler

Amerika’da Yaşam Maliyeti Hesabı Neden Önemlidir?

Amerika’da yaşam masrafları hesabı yapmak özellikle Green Card ile Amerika’ya göç etmek isteyen kişilerin hayatlarını zorlanmadan devam ettirebilmeleri için oldukça önemli.

Ortalama maaş beklentisinden ürün ve hizmet fiyatlarına kadar pek çok unsur gelir ile gider arasındaki dengenin sağlanabilmesi bakımından dikkatle takip edilmelidir.

Aksi halde paycheck to paycheck (iki maaş arasında kıt kanaat geçinme) ile Amerika’da yaşam hayalleriniz beklemediğiniz bir şekilde sonuçlanabilir.

Türkiye’de de iller ve hatta ilçeler arasında da yaşam maliyetleri konusunda elbette farklar bulunmaktadır. Örneğin İstanbul’da ödeyeceğiniz aylık ev kirası ile Adana’da ya da Kayseri’de ödeyeceğiniz fiyat farklı olacaktır.

Öte yandan Amerika’da yukarıda da bahsettiğimiz üzere her biri kendi iç işlerinde bağımsız hareket eden eyaletlerde ürün ve hizmetlerin fiyatları Türkiye’ye kıyasla çok daha fazla kalemde kendini göstermektedir.

Bir örnek vermek gerekirse, New York’ta 500g standart beyaz ekmek ortalama 4.30 dolar iken Arkansas’ta 3.04 dolardır.

Elbette yaşam giderlerinin artmasına bağlı olarak eyaletler arasında maaşlar da farklılık göstermektedir. Yine de bazı eyaletlerde yaşam maliyetleri kazancınıza kıyasla yüksek ya da düşük olabilir.

Amerika’daki kazancınızın giderlerinize oranını görebilmek adına temel olarak yaşayacağınız eyalet ve şehrin ortalama kira fiyatlarına ve kira dışındaki yaşam giderlerine göz atabilirsiniz. Buradan elde edeceğiniz veriler kazancınızın ne kadar yeterli olduğuna dair size iyi bir başlangıç noktası verecektir.

Karar verme aşamasındaki insanlar gideceği şehir veya eyaleti belirlerken bu hesabı kullanabilir. Böylelikle yaşam maliyeti hesabı sayesinde benzer bir ücret ile hangi eyalet veya şehirde daha iyi standartlarda yaşayabileceğini görmesi mümkün olur.

Amerika’da Nerede Yaşanır?

Amerika’da yaşamak için en iyi eyalet ve şehir, çalışacağınız iş koluna, yaşam beklentinize ve maddi durumunuza göre değişecektir.

Örnek olması adına aşağıda birkaç eyaletin sunduğu avantajlara göz atabiliriz.

 • Kaliforniya, teknoloji sektörünün güçlü olduğu, geniş bir sanatsal ve kültürel ortama sahip bir eyalet. San Francisco ve Los Angeles gibi büyük şehirleri barındıran Kaliforniya; turizm, ticaret, eğlence ve eğitim gibi birçok farklı sektöre ev sahipliği yapar.
 • Daha çok petrol ve diğer yeraltı kaynaklara bağlı gelişen güçlü bir endüstrisi bulunan Texas, tarım ve yenilenebilir enerji gibi konularda da hatırı sayılır gelişmeler gösteren bir eyalettir.
 • Dünyanın en büyük finansal merkezlerinden biri olan New York, turizm, sanat, ticaret ve moda gibi birçok farklı sektöre de ev sahipliği yapar.
 • Florida, turizm, ticaret ve eğitim gibi birçok farklı sektöre ev sahipliği yapar. Güzel plajları, eğlence parkları ve tatil köyleri ile ünlü olan Florida, yaşlı nüfusun da yoğun olarak yaşadığı bir eyalettir.

Görüldüğü üzere her eyaletin kendine özgü öne çıkan iş kolları bulunmaktadır. Elbette buna göre gelişen bir sosyal ve kültürel yaşama ev sahipliği yapar.

Peki hangi eyaletlerde yaşam giderleri daha düşük ve yüksektir? Yazımızın devamında farklı verilerden yola çıkarak bu konuya değineceğiz.

Ayrıca Bakınız: Amerika’da Çalışmak | Çalışma Hayatı, Vizeler ve Güncel Aranan Meslekler

Yaşam Giderleri Bakımından Hayatın En Kolay Olduğu Eyaletler

Yaşam maliyeti yüksek olan bir eyalete daha düşük yaşam maliyetine sahip bir eyaletten gelecek olan kişinin orada barınıp normal bir yaşam sürmesi zorlayıcı olacaktır. Bu alanda sürekli olarak ölçümler yapan The Council for Community and Economic Research’e göre yaşam maliyeti bakımından en uygun eyaletin Mississippi olduğu görülür.

 Yaşam Maliyeti Bakımından Amerika’daki En Uygun 10 Eyalet

amerikanın en ucuz eyaletleri
 • Mississippi
 • Kansas
 • Alabama
 • Oklahoma
 • Giorgia
 • Tennessee
 • Missouri
 • Iowa
 • West Virgina
 • Indiana

Ancak böyle bir listenin tek başına her türlü veriyi içerdiğini söylemek doğru olmaz. Bu noktada meseleye bir başka açıdan bakmak ve İnsani Gelişme Endeksi’nden söz etmek yerinde olacaktır.

İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index), ülkelerdeki yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi verilerinin bir sistematik dahilinde işlenmesi ile elde edilen bir ölçümü yansıtır. Yaşam kalitesi, çocuk hakları gibi bazı sayısal olmayan değerleri de göstermesi bakımından önemli bir ölçüt olarak kullanılır.

Bu endeksteki veri ile bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğunu söylemek nispeten daha kolay ve gerçekçi olabilir. İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index) ışığında Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri değerlendirildiğinde yukarıdakinden farklı bir ilk 10 eyalet listesi ortaya çıkmaktadır.

İnsani Gelişme Endeksine Göre Amerika’da Yaşam Kalitesi En Yüksek 10 Eyalet

amerikada yaşanacak yerler
 • Massachusetts
 • Connecticut
 • Minnesota
 • New Jersey
 • New Hampshire
 • District of Columbia
 • Colorado
 • New York
 • North Dakota
 • Hawaii

Görüleceği üzere yaşam maliyeti en düşük olan eyaletler ile İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index) ölçütlerine göre yaşam kalitesi en yüksek olan 10 eyalet listesinde hiç ortak isim yok.

Yaşam kalitesinin gider azlığından daha çok gelir fazlalığı ile oluştuğunu gösterebilecek bir başka ölçüt ile konuyu biraz daha açıklamak gerekebilir. Bu aşamada kişi başına gelirin en yüksek olduğu eyaletlere göz atabiliriz.

Amerika’da Kişi Başı Gelirin En Yüksek Olduğu 10 Eyalet

amerika eyaletleri
 • District of Columbia
 • Massachusetts
 • Connecticut
 • New Jersey
 • California
 • Washington
 • New York
 • Colorado
 • Wyoming
 • New Hampshire

İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index) en yüksek 10 eyalet ile kişi başına düşen yıllık gelir bakımından en üstte yer alan 10 eyalet listesinin biri birine çok benzediği dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.

Konuyu somut olarak göstermesi bakımından basit bir kira örneği yerinde olabilir. Pek çok araştırmaya göre yaşam maliyeti uygun eyaletlerden Mississippi için ortalama aylık kira gideri 900 dolar civarındadır. Ancak Massachusetts eyaletinde ikamet etmek için aylık ortalama 1500 dolar veya biraz üzerinde kira ödemek gerekir.

Yaşam giderleri bakımından uygun koşullara sahip olduğu görülen eyaletlerin görece daha düşük gelir seviyesinde olması Green Card almak isteyenler için yanıltıcı olmamalıdır. Çünkü söz konusu listenin ilk sırasında yer alan ve yaşam koşulları bakımından oldukça uygun görünen Mississippi Eyaletinde bile kişi başına düşen yıllık gelir 40 bin doların üzerindedir.

Bu sebeple Amerika’da yaşam maliyetinin düşük olduğu eyaletlerde bulunmak ABD’ye gitmek isteyenler için başlangıçta önemli avantaj teşkil edebilir.

amerikada yaşam maliyeti ne kadar

ABD’de Kişi Başına Gelir Seviyesi Bakımından Bölgesel Farklılıklar

Amerika Birleşik Devletleri’nde kişi başına düşen yıllık gelir Türkiye ortalamasının çok üzerinde, 70 bin dolar seviyelerinde olmakla birlikte bölgesel farklılıklar gösterir.

Yaşam maliyeti bakımından dikkate alınabilecek bir veri olması nedeniyle konuya bu açıdan da bakılabilir. Kişi başına düşen yıllık gelir miktarı en yüksek olan eyaletlerin çoğu ülkenin doğu bölümünde yer alır. Yukarıda ilk 10 sırası verilen listedeki 8 eyaletin doğu kıyısına yakın olması dikkat çekici bir dağılımdır.

New York, Kaliforniya ve Washington D.C gibi bazı eyaletler, genel olarak yüksek yaşam giderlerine sahip yerler olarak bulunur. Bu eyaletlerde kira, yiyecek, giyim, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi ihtiyaçlar daha yüksek fiyatlarda olabilir.

Texas, Tennessee ve Missouri gibi bazı eyaletler ise genel olarak daha uygun yaşam giderlerine sahiptir.

Ayrıca her bir eyaletin ekonomisi farklı sektörlere dayalı bulunur ve bu sektörlerin rekabetçi olup olmaması yaşam giderlerini etkileyebilir.

Örneğin, teknolojik sektörlerin güçlü olduğu Kaliforniya’da yaşam giderleri görece daha fazladır çünkü iş imkanları ve maaşlar diğer eyaletlere kıyasla daha yüksektir.

Temel geçim kaynağının tarım ve sanayi gibi sektörlerin güçlü olduğu bazı eyaletlerde ise yaşam giderleri daha uygundur.

Yaşam giderleri hakkında karar vermede kişinin maddi durumu, ihtiyaçları ve tercihleri de önemli görülür. Bazı insanlar yüksek yaşam giderlerine rağmen daha büyük şehirlerdeki kültür, eğlence ve alışveriş olanaklarını tercih edebilirler.

Bir not olarak ekleyelim, Amerika Birleşik Devletleri gelir eşitsizliği konusunda önemli problemlere sahiptir. Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu şehirler arasında yüksek gelir düzeyi ile öne çıkan Massachusetts eyaletindeki Boston kenti ilk sıradadır. Louisiana eyaletinden New Orleans, Georgia eyaletinden Atlanta ve Ohio eyaletinden Cincinnati gelir eşitsizliği bakımından dikkat çeken diğer şehirlerdir.

Ayrıca Bakınız:
Amerika’da Sağlık Sistemi | Sigorta Sistemleri ve Ücretler
Amerika’da Emekli Olmak | Emeklilik Sistemi ve Maaşlar

Amerika’da Eyaletlere Göre Yaşam Maliyetleri Neden Değişir?

Amerika’da eyaletler ve şehirler arasında ciddi yaşam masrafı farklılığı görülmektedir. Bunların nedenleri temel olarak şu şekilde sıralanabilir.

 • Her bir eyaletin ekonomisi farklı sektörlere dayalı olur ve bu sektörlerin rekabetçi olup olmaması yaşam giderlerini etkiler.
 • Büyük şehirler, genellikle daha yüksek yaşam giderlerine sahip olabilir çünkü daha fazla turistik yer, eğlence ve alışveriş merkezi bulunur. Bu şehirlerin kültürel aktiviteleri de daha fazladır ve bu da yaşam giderlerini artırabilir.
 • Eyaletler arasında ulaşım maliyetleri de farklılık gösterir. Büyük şehirler, genellikle daha yüksek ulaşım maliyetlerine sahiptir çünkü daha fazla nüfus, trafik ve park alanı sorunları mevcuttur.
 • ABD’de ev fiyatları da eyaletler arasında farklılık gösterir. Büyük şehirlerdeki konut fiyatları daha yüksek olabilir çünkü talep daha fazladır ve alan sınırlıdır.
 • Temel hizmet fiyatları da eyaletler arasında farklılık gösterir. Örneğin sağlık hizmeti, eğitim ve gıda fiyatları bazı eyaletlerde daha yüksek olabilir.

Bu faktörlerin her biri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eyaletler arasında yaşam giderlerinde farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Bahsettiğimiz bu noktaları ve eyaletleri göz önünde bulundurarak olası yaşam giderleriniz hakkında karar verebilirsiniz. Size ve yaşamınıza en uygun lokasyonlarda karar verdikten sonra iş garantili Green Card almak için sitemize üye olarak iş imkanlarına bakabilir ve Amerika’daki yeni yaşamınızın ilk adımını atabilirsiniz.

subscribe pattern
subscribe pattern

EB-3 Vizesiyle Amerika’da Yeni bir Yaşama Hazır mısınız?

Şimdi kayıt olarak uygunluğunuzu test edin!

WhatsApp
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?